På vilket sätt tas den avlidna om hand?

Respekt för den avlidna

Vi vet att de flesta sätter stort värde på att den avlidna respekteras och att omhändertagandet sker på ett seriöst och naturligt sätt. För oss är det en självklarhet och konkret innebär det bland annat följande:

Bårhämtningen
Ibland är det nödvändigt att hämta den avlidna på bår. Det kan vara när dödsfallet skett i en bostad och det är trångt om utrymme eller när kistan ännu inte valts. Vi hämtar då och tar hand om den döda med samma hänsyn och omsorg som om han eller hon fortfarande levde. Vi lägger den avlidna på ett lakan på båren med kudde och filt eller motsvarande.

Kistläggning och svepning
Att lägga den avlidna i kistan kallas kistläggning och att klä och bädda ner den avlidna kallas svepning. Båda momenten sker med största respekt för den avlidna. Vi är två personer som ser till att den avlidna är hel och ren. Identitetskontrollen är minutiös och de
namnband som sjukvården satt på lämnar aldrig kroppen.

Den svepdräkt vi använder är vit enligt gammal tradition. Skjortan är av praktiska skäl öppen i ryggen. Bädden ser ut som sängen därhemma gjorde förr med madrass, underlakan, täcke, överlakansflik och kudde. Allt vitt som traditionen bjuder men delvis i pappermaterial. Självklart klär vi den döda och bäddar precis som de efterlevande önskar. Kanske i kostym eller klänning ovanpå en pläd eller i egna natt- eller vardagskläder.

Bisättning
Vår strävan är att kistläggningen ska kunna ske snarast för att tiden på bår i ett bårhus ska bli så kort som möjligt. När den avlidna kommit till ro i sin kista är vår ambition att kistan omgående förs till bisättningslokalen. Det är den lokal som anvisats för förvaring av kistan i avvaktan på begravningsceremonin. Oftast finns denna lokal i direkt anslutning till kyrkan eller kapellet men kan ibland ligga en bit därifrån. Det är huvudmannen för begravningsverksamheten (församling eller kommun) som anvisar lokal för bisättning.

Visning och personligt avsked
När efterlevande vill ta ett personligt farväl av den avlidna i sin kista är vi noga med förberedelserna. Dels vill vi kontrollera att ingenting rubbats vid eventuella transporter eller att inga förändringar skett på grund av den tid som gått sedan kistläggningen. Dels vill vi göra i ordning visningsrummet så att det ger ett så angenämt och fridfullt intryck som möjligt. Vi ser helst också att vi får möjlighet att förbereda anhöriga och då särskilt eventuella barn som deltar. Många vill att den döda får med sig något personligt i kistan. Det kan vara en kär ägodel, ett klädesplagg, ett fotografi, ett brev eller en teckning. De efterlevande får gärna själva lägga ner föremålet i samband med visningen/avskedet, eller be oss göra det vid annat tillfälle. Tveka inte att fråga oss om det är något du undrar över i samband med omhändertagandet av den döda.

 

Text Bo Forslund