Hur länge får en avliden person ligga i bisättningsrummet?

Med bisättningsrum avses en kistförvaringslokal, ofta i anslutning till begravningsplatsen. Lagen föreskriver att den avlidne ska vara gravsatt eller kremerad inom en månad efter dödsfallet. Var förvaringen sker (i ett bårhus, hemma eller i en kistförvaringslokal) saknar betydelse. I vissa fall (exempelvis om anhöriga inte kan komma överens) kan det dröja över en månad innan kremering/gravsättning. Då måste man ansöka om anstånd med begravningen hos folkbokföringsmyndigheten (Skatteverket).