Får man lägga med sitt döda husdjur i kistan?

Djur ska gravsättas på särskilda begravningsplatser för djur eller på enskild mark om det inte handlar om större djur. Innan en hund eller liknande gravsätts på en mindre villatomt bör kontroll med kommunens bestämmelser ske. Så kallade produktionsdjur (till exempel en ko, häst, ren, gris med flera) får grävas ner alternativt gravsättas enligt anvisningar som ges av länsstyrelse och kommun.

På en allmän begravningsplats (för människor) får inga djurgravar anläggas. Som en följd av detta kan det inte heller anses vara god gravkultur att förse gravstenen med en text som ger intryck av att ett djur är begravt inom begravningsplatsen.

Det har i alla tider förekommit att mindre djur eller askan efter ett mindre djur lagts ned i kistan tillsammans med den döda. Många menar att det handlar om omtanke om den avlidna och respekt för de efterlevande och inte ska jämföras med att anlägga en särskild djurgrav.  Andra anser att djur eller askan efter ett djur inte under några omständigheter kan läggas med i en kista på grund av att en begravningsplats endast är avsedd för avlidna människor. Något lagligt stöd att förhindra att ett mindre djur eller askan efter ett djur läggs med i kistan finns inte och följaktligen inte heller någon straffpåföljd om så sker. Många kyrkogårds­förvaltningar tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation anser dock, om de får frågan, att djur eller askan efter ett djur inte ska få betraktas som en tillhörighet som kan få följa den avlidna i kistan.

Bo Forslund, Fonus