Vilka saker får man inte lägga i en kista som ska kremeras?

Det finns inga direkta lagregler förutom att explosiva implantat (pacemaker och liknande) ska tas bort av läkare inför kremation. Av det kan man dra slutsatsen att explosiva ämnen inte är lämpliga. Inte heller sådana ämnen som kan skada ugnar eller personal som arbetar på krematoriet. Det är också olämpligt att lägga med sådant som inte förbränns, exempelvis saker av metall. Skulle sådana saker som inte förbränns ändå följa med kistan in i ugnen tas de bort ur askan och förstörs eller grävs ned på begravningsplatsen (enligt Begravningslagen).