Får man dela eller flytta en aska efter en avliden?

För att få dela en aska eller att flytta ett gravsatt stoft eller aska krävs särskilda respektive synnerliga skäl.  Huvudregeln är alltså att en avliden persons stoft eller aska ska få vila i frid för all evighet.