Vem har rätt att bestämma om gravplatsen?

Gravrättsinnehavaren är den som bestämmer om gravplatsen. Uppgift om vem som är inskriven som gravrättsinnehavare får man reda på genom den lokala Kyrkogårdsförvalningen. Gravrättsinnehavare kan en eller flera personer vara. Om det finns särskilda skäl kan även en juridisk person vara gravrättsinnehavare.

Angående gravstenens utformning är det gravrättsinnehavaren som bestämmer hur gravstenen skall se ut. Ofta finns det lokala kyrkogårdsbestämmelser om vilket mått gravstenen skall ha. Vad som gäller i det lokala fallet får man reda på genom Kyrkogårdsförvaltningen eller det lokala Fonuskontoret.