Vad kan man tänka på vid gravsättning av urna?

Planering 
Gravsättning av askurnan kan ske på olika sätt. En del tycker att det räcker med en enkel procedur till och med utan anhörigas närvaro, medan andra anser att gravsättningen är en viktig del i begravningen.

Oftast sker gravsättningen i närvaro endast av de närmast anhöriga eller släktingarna. Det är dock inte ovanligt att många fler deltar, exempelvis om begravningsplatsen ligger långt ifrån den ort där ceremonin skedde. Då kanske det var många som inte hade möjlighet att närvara vid begravningsceremonin men som istället vill hedra den avlidna vid gravsättningen.

Vill man planera gravsättningen finns många alternativ när det gäller utsmyckning och andra detaljer som förhöjer stundens värde.

Utsmyckning
Man kan exempelvis pryda graven med kransband och/eller blommor. Det finns också särskilda gravsättningskransar som placeras över den uppgrävda graven, liksom särskilda podier att ställa upp urnan på innan den sätts ned i graven.

Marschaller, gravljus eller gravlyktor kan lysa upp en annars grå dag.

Personliga hälsningar, sång och fotografering
Att lägga med en hälsning i form av ett brev eller kort skänker tillfredsställelse åt många. Kanske barnen ritat något som man vill ska följa med i graven.

Om någon ska sjunga eller spela eller om man vill sjunga något tillsammans bör det i så fall förberedas till exempel genom tryckta sångblad. Ibland kan någon vilja läsa en dikt eller säga några ord.

Om fotografering ska ske bör även det vara förberett för att resultatet ska bli bra.

Andra förberedelser
Över graven läggs oftast en skyddande matta. Ibland kan vädret kräva ytterligare skydd för knän och kläder för den som gravsätter eller gör i ordning graven.

En hopfällbar stol kanske ska tas med till den som inte orkar stå, liksom stora paraplyer om vädrets makter så kräver.

För många känns det säkert rätt att urnan gravsätts av någon av de anhöriga. Det möter i så fall inget hinder. Likaså kan graven fyllas igen i direkt anslutning till gravsättningen även om det vanligaste är att graven fylls och görs i ordning först när de anhöriga lämnat gravplatsen.

I många fall blir det i anslutning till gravsättningen också tillfälle att tillsammans med begravningsbyrån diskutera hur graven och gravstenen eventuellt ska kompletteras; med ny text, genom rengöring, omförgyllning, gravramar, kantstenar, nya växter eller andra dekorationer.

Ska plantering ske på graven kan det vara bra att ha förberett detta så att det kan ske i anslutning till gravsättningen.

Bjuda på något
Ibland vill man samlas hemma hos någon efteråt. För andra känns det rätt att skiljas vid graven. Åter andra kan ha ett behov av att bjuda på något vid graven. Kanske glögg och en kaka passar bra under vinterhalvåret.

Inget är rätt och inget är fel så länge gravsättningen sker med respekt för den avlidna och de efterlevande.

Vår ambition är att kunna vara med på gravsättningen. Då går vi tillsammans med dig igenom alla förberedelser och tar med oss allt som behövs.

Text Bo Forslund