Föremål i kistan, vad är tillåtet?

Svensk lag och dess tillämpning reglerar inte vad som får läggas i en kista utöver den döde. Det närmaste man kommer ifråga om regleringar är de riktlinjer eller rekommendationer som ges av SBT (Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin) till kyrkogårdsförvaltningarna. Dessa riktlinjer handlar dock mer om vilket material som kan anses lämpligt vid tillverkning av kistor och inredningen av dessa. Länk till SBT är http://www.skkf.se/sbt

Därutöver finns ett avsnitt i Socialstyrelsens författningssamling Sosfs 1996:29 (104,8 kB) om att explosiva implantat ska avlägsnas innan kremering. Av det borde man kunna dra slutsatsen att explosiva föremål inte ska läggas ner i en kista. 

Förnuftsmässigt kan man slutligen förstå att föremål som kan skada människor, material eller miljö inte bör läggas ner i en kista tillsammans med den döde.

Gravgåvor eller minnessaker är ganska vanliga idag. Det rör sig dock ofta om enklare föremål som fotografier, blommor, brev, smycken, favorithalsduken och liknande. Vid kremering kan ett alternativ vara att lägga exempelvis ett smycke direkt i askurnan och inte låta det gå med vid kremeringen. Det förekommer också att liknande föremål läggs ner i graven i samband med gravsättning av urna eller kista.
(Bo Forslund, Fonus)