Hur gör man om man vill strö askan i hav eller sjö?

Länsstyrelserna ger tillstånd att strö askan över vattendrag, i havet eller i sjöar. Tillstånden ges med förbehåll som varierar lokalt. Länsstyrelsen i Stockholm anger exempelvis att utströendet ska ske minst 1000 meter från närmaste land vilket i Stockholms skärgård innebär ute på någon av de större fjärdarna.

Att tänka på inför planeringen av utströende över öppet vatten med båt:
Båten
Det ställs inga formella krav på vilken båt som används. Förutom alla typer av fritidsbåtar förekommer att charterbåtar, taxibåtar och andra fartyg i passagerartrafik används för gravsättningsceremonin. Även Sjöräddningssällskapet lokalt hjälper till om de har möjlighet, liksom lotsbåtarna på sina håll.

Tidpunkten
Beroende på annan båttrafik kan det finnas anledning att överväga tidpunkten för utströendet. Om man mitt i semestertider vill strö ut askan i lugn och ro kan det exempelvis vara lämpligast att utströendet sker tidigt en morgon. Dessutom brukar sjön vara lite lugnare på morgonen vilket också underlättar utströendet.

Klädsel
Orsaken till att askan strös ut över öppet vatten är som regel att den avlidne hade någon anknytning till sjö- och båtliv. Traditionella sjökläder passar därför bra för många.

Beroende på årstid, väder och fartyg kan klädseln varieras, alltifrån formell klädsel till fritidsklädsel. Om ceremonin sker en varm sommardag med en mindre fritidsbåt känns en alltför formell klädsel kanske inte alltid rätt. Vill man ändå klä sig lite högtidligare än till vardags kan ett alternativ då vara en vit kortärmad skjorta/tröja med ljusa långbyxor för män. Kvinnor kan ha vit blus eller top med ljusa byxor eller kjol. Alternativt en passande sommarklänning. Att alla i sällskapet klär sig lika förhöjer också högtidligheten.

Urnan
Om inget annat är överenskommet lämnar de flesta krematorier i Sverige ut askan ut i en mycket enkel pappkartong varför det finns anledning att förbereda hur utströendet ska gå till och hur den tomma kartongen efteråt ska tas om hand.

Hos Fonus finns ett trevligare alternativ (urnan Marimba dekorerad med havsmotiv) med en speciell upphängningsanordning som underlättar utströendet, se instruktion (112,3 kB). Marimba är lätt att göra ren samt kan återlämnas till byrån för destruktion efteråt om man så vill.

Ytterligare ett alternativ är att låta begravningsbyrån eller krematoriet föra över askan till en speciell s.k. spridningsurna. Det är en låneurna som efteråt lämnas tillbaka till byrån/krematoriet. Spridningsurnan är tillverkad i koppar/mässingmaterial och har en mekanism som underlättar utströende av aska över såväl vatten som över land. I en mindre båt kan spridningsurnan hållas nära vattenytan vilket förhindrar att askan strös åt oönskat håll. Spridningsurnan är relativt tung att hantera.

Ett annat sätt kan vara att föra över askan till en behållare som lätt kan sköljas ur i vattnet efter utströendet. Behållaren, kanske en fin liten hink med lock, kan prydas exempelvis med en blomma eller ett svart tygband.

Det finns också så kallade sjöurnor som kan sänkas i vattnet. En sjöurna upplöses efter kort tid i vatten varefter askan sprids ut. Sjöurnorna är bekväma att använda men vissa länsstyrelser tillåter inte sådana urnor då man anser att askan ska strös för vinden och inte under vattenytan.

Sång och musik 
Om sång eller musik ska framföras kan sånghäften, psalmböcker eller en CD-spelare komma väl till pass.

Diktläsning och tal
Ska en dikt läsas eller några ord sägas så kan det vara bra att ha detta nedskrivet för minnets skull.

Bilden av den avlidne
Ett sätt att göra gravsättningen personlig kan vara att ställa ett fotografi på den avlidna tillsammans med några blommor i en vas intill urnan/askbehållaren innan utströendet. 

Blommor eller blomblad att strö ut på vattnet
Att ta med en blomma eller blomblad som läggs ut i vattnet i samband med att askan strös ut kan vara ett alternativ för någon. Ska andra föremål följa den avlidna bör de förstås inte vara skadliga för miljön.

Signalering, ärevarv och en skål för den döda 
När askan gravsatts kan den avlidna hedras på olika sätt; med ärevarv runt platsen för utströendet, med fartygssignalering, med klockringning i fartygsklockan.

En skål för den döda är också en hedersbetygelse. Det bör i så fall förberedas genom att ta med glas och kanske en kylväska respektive termos för drickan och eventuellt något tilltugg.

Minnesstund
Är båten lämplig och sjögången inte alltför svår kanske en stunds eftertanke kring en kopp kaffe eller något annat att äta på båten känns rätt. I annat fall kanske det finns möjlighet att samlas på land efteråt, ute i det fria, på ett café eller hemma.

Annat som kan vara bra att tänka på i förväg
Vem eller vilka som ska strö ut askan
Notering av exakt position för utströendet
Kamera
Fotografera sjökortet med platsen utmärkt
Varma kläder och skor
Regnkläder
Flytvästar

(Text:Bo Forslund)