Vem ersätter en skadad eller stulen gravsten?

Gravstenen är gravrättsinnehavarens egendom och ansvar vilket innebär att det är gravrättsinnehavaren som i normalfallet får bekosta reparation av en skadad sten eller skaffa en ny sten om det behövs. Det är möjligt att ersätta en skadad gravsten med en gravvård i annat utförande än den ursprungliga.

Många försäkringsbolag ersätter, genom tillägg i hemförsäkringen (så kallad allriskförsäkring), gravrättsinnehavaren för skadad eller stulen sten om skadan inte ersätts på annat sätt, exempelvis genom begravningshuvudmannens försorg.

Det förekommer att begravningshuvudmannens/kyrkogårdsförvaltningens försäkring ersätter skada på gravvård framförallt om det handlar om vandalisering av flera gravar på begravningsplatsen.

Skadegörelse på gravplats och gravsten rubriceras som brott mot griftefrid och ska polisanmälas.