Varför har flera gravstenar på kyrkogården välts?

Ett antal av landets kyrkogårdsförvaltningar har valt att följa branschorganisationens (Svenska kyrkans arbetsgivarorganistion) råd att kontrollera och lägga ner gravstenar som inte står stadigt. Råden sändes ut på hösten år 2010. Kyrkogårdsförvaltningens uppgift att kontrollera säkerheten på begravningsplatserna är inget nytt och ska ske kontinuerligt men aktualiserades i samband med en dödsolycka strax innan.

Det förekommer att kyrkogårdsförvaltningen stagar upp stenen provisoriskt i avvaktan på att den förankras av gravrättsinnehavaren men kyrkogårdsförvaltningen har också rätt att lägga ner en gravsten utan att först informera gravrättsinnehavaren samt ålägga denne att förankra gravstenen om fara för att den ska välta och orsaka skada föreligger.

I Fonus tjänster ingår att hjälpa till med gravstenen. De gravstenar som vi säljer står stadigt. Sättningar i marken kan givetvis innebära att stenen kan komma att luta, dock utan att medföra någon risk att skada någon. Om stenen inom två år från uppsättandet behöver riktas upp står Fonus för den kostnaden. I övrigt erbjuder vi oss i att mot självkostnadspris resa och förankra de stenar som kyrkogårdsförvaltningen lagt ner.