Hur länge håller förgylld text?

Man kan inte generellt säga att förgylld text håller ett visst antal år för det beror på gravstenens placering samt luftföroreningar hur hållbar texten blir. På liggande gravsten, så kallad häll, bör man alltid undvika förgylld text. Den förgyllda texten på en stående sten kan hålla mellan 1 – 10 år beroende på omständigheterna som nämns inledningsvis.