Hur lång tid tar det att få en gravsten på plats?

När kunden bestämt sig för hur stenen ska se ut görs en ritning på stenen och ett köpeavtal upprättas och skrivas under. Därefter ska gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd att sätta upp stenen. Med ansökan ska ritningen bifogas. När ansökan godkänts av kyrkogårdsförvaltningen kan produktionsordern sändas till tillverkaren. Vi räknar med att produktionen av gravstenen inklusive transport till kyrkogården eller montören tar cirka 8 veckor. Monteringen sker normalt inom en vecka efter det. Totalt handlar det alltså om 9 veckor för produktion, transport och montering på plats.

Under vinterhalvåret sätter dessvärre snö och kyla stopp för monteringarna. I Mellansverige kan det handla om perioden november – april. Då får vi inte komma in på begravningsplatserna och montera eftersom det är snö och/eller tjäle i marken. Under sådana förhållanden kan dessutom gjutningen av det stenfundament som stenen vilar på, inte garanteras bli bra.

Efter vinterhalvåret är det många stenar som ska levereras och monteras vilket innebär att det kan dröja till mitten av april i södra delarna av landet och till slutet av maj i de norra delarna av landet innan gravstenen kommer plats.