Vad är begravningsavgiften?

Alla som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige erhåller utan kostnad de tjänster som omfattas av den så kallade begravningsavgiften - en skatt som betalas på samma sätt som kommunalskatten. Begravningsavgiften varierar mellan landets kommuner och församlingar; den genomsnittliga begravningsavgiften inkomstår 2012 är 0,22 procent. Det här ingår i begravningsavgiften enligt Begravningslagen (SFS1999:306):

"gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,

gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,

transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,

kremering,

lokal för förvaring och visning av stoftet, samt

lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler."

Att hålla en gravplats i ordnat och värdigt skick är gravrättsinnehavarens ansvar och kostnaden för gravskötsel av en gravplats med gravrätt ingår därför inte i begravningsavgiften.