Vad händer om jag tecknat en begravningsförsäkring och jag dör innan jag hunnit betala in någon premie?

Har du tecknat en Fonus Begravningsförsäkring med fast månadspremie och avlider innan du betalt första månadens premie, utfaller fullt försäkringsbelopp minus en månadspremie.  Alltså, premien behöver inte vara betald! Det är den stora fördelen med en försäkring jämfört med banksparande.