Vad är det för skillnad på en kapitalförsäkring och en pensionsförsäkring?

Rent skattemässigt så kan man inte dra av premien för sin kapitalförsäkring i sin självdeklaration, däremot är den helt inkomstskattefri när den utfaller. En pensionsförsäkring fungerar precis tvärtemot.