På vilken sida sitter anhöriga under en begravning?

Vilken sida som blev anhörigsida i en viss församling har olika orsaker. Någon entydig teologisk förklaring finns inte. Sannolikt är att anhörigsidan i en kyrka eller ett kapell hamnade på den sida som var mest praktisk ur framförallt anhörigas synvinkel. I de flesta kyrkor blev det den högra sidan kanske beroende på att prästen syntes bäst därifrån i sin tur beroende på att predikstolen placerats på den motsatta vänstra sidan. Vänstra sidan, Maria-sidan, kvinnosidan, är den sida varifrån evangeliet ska läsas under gudstjänst varför predikstolen skulle placeras där. 
 
I någon kyrka sattes anhöriga på den sida som var varmast och bekvämast och i någon kyrka är det möjligt att anhöriga sattes på den dödas ”hjärtsida” Det senare är dock inte så troligt eftersom anhörigsidan i så fall också borde ha bytts någon gång under mitten av 1900 talet. Då började det nämligen bli vanligare att vända kistan med fotändan mot församlingen i stället för som tidigare när den döda enligt gammal kyrklig tradition placerades med blicken framåt och således hjärtsidan mot kyrkans vänstra sida. (Bo Forslund, Fonus)