Vad gäller vid användning av fana vid begravningsceremonin?

Svensk fana ska inte användas utan anhörigas medgivande. Fanan får prydas med flor endast vid statsbegravning.

Om den svenska fanan förekommer tillsammans med föreningsfanor placeras den till höger om kistan sett från altaret, organisationsfanor och standar placeras till vänster. Organisationsfanor förses oftast med svart sorgflor. 

Om kistan är på plats intar fanvakten sin position i koret innan anhöriga kommer in. Församlingen hälsar fanan stående. Bärs kistan in går fanvakten före med svenska fanan främst och organisationsfanorna därefter. Om kistan bärs in och/eller de anhöriga går in och fanvakten redan är placerad i kyrkan hålls fanan i "Givakt". 

Under mullpåkastning eller överlåtelsen gäller "Givakt". 
Under sänkning i grav eller motsvarande i krematorium gäller "Hälsning". 
Då representant från egen organisation talar hålls fanan i "Givakt". 
Då församlingen sjunger en psalm stående hålls fanan i "Givakt". 
Om annan organisations svenska fana är i "Givakt" hålls alla fanor i "Givakt". 
Vid utmarsch till gravplatsen går fanvakten först med fanan i "Givakt". 
Om utmarsch inte sker står fanvakten kvar tills samtliga lämnat kyrkan. 
Vid gravplats står fanvakten vid gravens huvudända. 
Fanvakten står kvar tills det att sörjande lämnat graven. 

"Lediga". 
Fanan hålls med stången lutad snett framåt höger, stödd mot golvet vid höger fot och med flaggduken fri. Höger hand håller i stången och armen ska vara något böjd. Vänster arm hålls böjd på ryggen. 

"Givakt". 
Fanan hålls med höger hand om doppskon, som stödjer mot livet i höjd med höfterna, och med vänster hand om stången i höjd med axlarna. Vänster arm ska vara sträckt. Stången hålls mitt för bröstet med fanduken fri.

"Hälsning". 
Från ställning "Givakt" vrider man sig ett kvarts varv åt höger samtidigt som stången lyfts till lodrät ställning mitt för bröstet. Fanan fälls åt vänster så att den i axelhöjd i vågrät ställning pekar framåt med vänster arm sträckt längs stången. Höger ar ska vara böjd med armbågen i axelhöjd. Fanstången ska vara vågrät eller med spetsen så pass höjd att fanduken inte vidrör golvet.

Då hälsning upphör lyfts fanan hastigt till lodrät ställning mitt för bröstet. Halv vändning görs mot vänster och ställningen "Givakt" intas.

Flaggans användning vid begravningar

Vid dödsfall och begravningar hissas flaggan på ”halv stång”. Mer information finns här. 
(Bo Forslund, Fonus)