Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att få den musik jag vill ha på min begravning?

Du (eller snarare de efterlevande som ordnar din begravning) har två möjligheter:

1. Framföra dina musikönskemål till kyrkan (prästen och kyrkomusikern). Om inte musiken anses alltför obekväm i kyrkliga sammanhang brukar sådana önskemål respekteras och musiken tillåtas vid lämplig tidpunkt under begravningsgudstjänsten.

2. Vare sig den döde är medlem i Svenska kyrkan, något annat samfund eller inte, kan man ha en borgerlig begravning. Vid borgerliga begravningar bestämmer den som ordnar begravningen allt, även musiken.

Ett annat, många gånger bättre alternativ, är att speciell musik spelas på minnesstunden efter begravningsceremonin. Programmet på minnesstunden bestäms av efterlevande som ordnar begravningen och inte av kyrkan även om det är en kyrklig begravning. Musik som spelas på minnesstunden kan också presenteras och knytas an till den avlidne på ett personligare sätt av den som håller i minnesstunden. (Bo Forslund, Fonus)