Hur kan en borgerlig begravning se ut?

Traditionell begravningsceremoni i ett begravningskapell (kremationsbegravning):
Anhöriga och gäster samlas utanför kapellet för att hälsa på varandra. Man kan gå in gemensamt under ingångsmusik på orgel eller vart efter man kommer eller på annat sätt.

När alla satt sig på sina platser går officianten fram och inleder akten med att presentera programmet. En god vän läser en dikt som den döda tyckte särskilt om eller som speglar den dödas karaktär. Organisten spelar ett stycke på orgeln, eventuellt något som alla kan sjunga.

Officianten håller därefter ett personligt tal som avslutas med att en blomma läggs på kistan som en hälsning till den döda. Eventuellt säger någon av begravningsgästerna några ord. En sångsolist framför en sång ackompanjerad av organisten.

En tyst minut inleds av officianten. De närvarande står upp. Anhöriga och gäster går i tur och ordning fram till kistan för ett sista farväl. Handbuketter nedlägges. Officianten säger några avslutande ord.

Under utgångsmusik på orgel lämnar alla kapellet. Anhöriga först och gästerna därefter.

En begravningsceremoni med mycket musik (kremationsbegravning):
Begravningsgästerna har i förväg intagit sina platser. Anhöriga kommer in i kapellet under ingångsmusik från en musikanläggning. Officianten hälsar alla välkomna och inleder med att berätta att den avlidna önskat en musikhögtid.

Nu följer ett antal musikstycken som spelas på en CD-anläggning. Mellan varje stycke förklarar officianten vad just detta stycke betydde för den döda och eller dennes närmaste. Episoder ur den dödas liv berättas mellan styckena.

En tyst minut inleds av officianten. De närvarande står upp. Anhöriga och gäster går i tur och ordning fram till kistan för ett sista farväl. Handbuketter nedlägges.

Officianten säger några avslutande ord. Under utgångsmusik från musikanläggningen lämnar alla kapellet. Anhöriga först och gästerna därefter.

En begravningsceremoni vid graven:
Anhöriga och gäster samlas vid graven. Värden hälsar välkommen och placerar gästerna på det sätt man planerat. Kanske man har med sig stolar till de som inte orkar stå hela tiden.

Officianten läser en dikt och håller ett kort tal om den döda och vad denne betytt för de efterlevande. Kistan eller urnan sänks i graven. Alla sjunger en sång ur det sånghäfte som utdelats av värden.

Därefter går var och en fram och lämnar sin sista hälsning genom att lägga ner en blomma, och eventuellt några skrivna rader, till den döda i graven.