Har man rätt att ha öppen kista på begravningen?

Ja, det finns inga förbud mot det men ofta kommer man fram till att det är mindre lämpligt med hänsyn till begravningsgästerna. Ska kistan vara öppen under ceremonin är det därför viktigt att informera alla gäster i god tid innan begravningen så att den öppna kistan inte förvånar eller rent av chockar.