Hur vet man att avlidna inte förväxlas?

Samma typ av identitetsband som sjukvården använder för patienter i sluten vård bör inom såväl offentlig som enskild vård användas för avlidna både på och utanför sjukhusen. Banden bör fästas runt hand- eller fotled och får inte avlägsnas av någon, inte heller av begravningsbyrån.

Den avlidnas namn och personnummer bör anges på identitetsbandet. Om denne saknar personnummer eller om det fullständiga personnumret är okänt, räcker det dock med födelsedatum.

En sjuksköterska eller någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är säker på den avlidnes identitet kan förse kroppen med ett identitetsband innan en läkare har fastställt att döden inträtt.

När den avlidna saknar identitetsband och inte är känd av läkaren kan den avlidne identifieras till exempel av en person som är känd eller som kan legitimera sig. Ett exempel på en tillförlitlig identifiering är också en tandprotes med personnummer.

Om läkarens ansträngningar att identifiera den avlidna blir resultatlösa, skall polisen kopplas in.

Källor:

SOSFS 1996:29 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall