Hur tas den avlidna om hand i sjukvården?

Hur den avlidne ska tas omhand inom sjukvården regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Här framgår att: "När någon har avlidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter fullgöras med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Lag (1998:1660)."

Hur lagen ska tolkas i praktiken regleras bl.a. i ett antal författningar från Socialstyrelsen samt i Vårdhandboken. En av de viktigaste författningarna är
Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall; SOSFS 1996:29 (104,8 kB) som innehåller mycket detaljerad information.

Den mycket omfattande Vårdhandboken innehåller ett instruktivt avsnitt om dödsfall och åtgärder inom hälso- och sjukvården. Vårdhandboken produceras av Inera AB som ägs av alla landsting och regioner. I Vårdhandboken finns bland annat en checklista för sjukvården:

 1. Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 2. Slut den dödes ögonlock.
 3. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 4. Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare.
 5. Tvätta bort blod och smuts på en person som har avlidit efter en olyckshändelse. Observera att alla dödsfall efter olyckshändelser blir föremål för rättsmedicinsk bedömning av polis och nästan alltid rättsmedicinsk obduktion.
 6. Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 7. Ta bort Witzelfistel, PEG, kateter, sond med mera, om inget annat har sagts.
 8. Torka ur munhålan och näsborrarna. Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat.
 9. Sätt in eventuella tandproteser i munnen om de fortfarande passar. Om tandproteser inte passar ska de närstående informeras om detta. Stäng inom några timmar efter döden (före likstelheten) munnen genom att lägga en vikt handduk eller kudde under hakan. När anhöriga tar farväl kan en gapande mun verka skrämmande.
 10. Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet.
 11. Ofta önskar de närstående att den dödes händer ska ligga knäppta eller på varandra på bröstet. Andra vill att de ska ligga utmed sidorna. Några anhöriga önskar blommor eller en psalmbok i händerna - andra inte. Några vill tända ett ljus eller be en bön - andra inte. Rådgör alltid med, och respektera, anhörigas önskemål så långt detta är möjligt eller rimligt.
 12. Eventuella ögonproteser eller arm- och benproteser sätts på plats.
 13. Förbered för lyft genom att lägga två rena lakan under den döde.
 14. Lägg ett rent underlägg eller ett hygienskydd under den dödes stjärt.
 15. Sätt på den döde kläder i enlighet med de närståendes önskemål. Om dödsfallet inträffar på en vårdinrättning kläs vanligen den döde i bårskjorta.
 16. Om den döde inte har egna kläder på sig, lägg ett lakan över kroppen och vik ner det vid bröstet.
 17. Vid dödsfall i hemmet ligger den döde kvar i sängen i väntan på transport till bårhus. Alternativt kan de efterlevande önska att den döde inte ska föras till bårhus utan till förvaringslokal för kistor hos begravningsbyrån. I så fall krävs att anhöriga kontaktat begravningsbyrå som hämtar den döde i önskad kista.
 18. Möjliggör alltid för anhöriga att få sitta kvar vid sängen, även om det kan ta timmar, för ett eget farväl eller för att invänta långväga närstående.