Hur tar vårdpersonal avsked av en avliden?

Även vårdpersonal, liksom andra boende på äldreboendet, kan ha behov av att få ta farväl av den döde och visa sin respekt för den som nyss gått bort.

Minneshögtid och tyst minut
För att hedra den avlidne på exempelvis vårdboendet finns flera möjligheter. En tyst minut på nästa arbetsmöte kan vara ett bra alternativ. Någon tänder ett ljus och läser kanske en dikt. Anser man att situationen kräver något mer kan en kortare minneshögtid anordnas med ett fotografi på den avlidne, blommor eller annan utsmyckning, kanske gemensam sång, en minnesbok och en tyst minut. En möjlighet att tillsammans få diskutera och reflektera över det inträffade kan också vara aktuellt i vissa fall. Till avdelningens hjälp finns en Kondoleanslåda framtagen, läs mer om den här!

Att delta under begravningsceremonin
Det är anhöriga som ordnar begravningen och därmed även begravningsceremonin. Oftast är begravningsceremonin öppen för alla men fråga kan uppkomma om det är lämpligt att sjukvårdspersonalen deltar i ceremonin och kanske den efterföljande minnesstunden. Det finns förstås inget exakt svar men i sin proffessionella roll som sjukvårdspersonal bör man avstå från att delta under begravningsceremonin.

Om relationen med avlidne blivit så djup att den närmat sig vänskap kan det däremot vara naturligt att ta farväl genom att delta under begravningsceremonin. Då kan det också vara klokt att i förväg ha talat med såväl arbetsledning som med de närmaste för undvikande av spekulationer om i vilken roll deltagandet sker.

(Bo Forslund, Fonus)