Hur talar man med en döende?

Lämna inte den döende ensam. Även om den döende verkar frånvarande eller rent av inte vid medvetande kan samtalet vara värdefullt. En döende kan ha både känsel och hörsel i behåll.

Sjukvårdens uppgift är att hjälpa de närstående inför mötet med den döende men bäst är förstås att den eller de mest närstående håller den döende sällskap. Finns ingen närstående tillhands blir sjukvårdspersonalens uppgift än viktigare.

En döende vet att slutet är nära och behöver inget hymlande om det. För många döende är det en befrielse att känna att de närmaste ger den döende ”tillstånd” att dö.

Att tala om minnen kring platser och händelser kan vara goda samtalsämnen. En närstående kan säga ”tack” eller ”jag älskar dig”.

Om tiden räcker och förmågan finns kan något läsas, sjungas eller spelas för den döende. Ett ”samtal” kan även vara smekningar eller att hålla den döende i handen. Att fukta läpparna på den döende är ofta välkommet.

Fler råd och beskrivningar av andras erfarenhet av att tala med en döende hittar du på webben. Googla på ”att tala med döende” så får du många värdefulla träffar. Många vårdboenden och sjukhem har egna policydokument i ämnet; exempel på ett sådant dokument hittar du på Rosenlunds sjukhem.

(Bo Forslund, Fonus)