Hur hanterar sjukvården den avlidnas önskemål?

Sjukvårdens personal kan ibland stå sina vårdtagare mycket nära. Många som närmar sig livets slut uppskattar att få tala om döden och berätta om sina tankar om begravningen. Skulle frågan komma upp är det bra att veta att det idag finns många sätt att dokumentera sina efterlämnade önskemål på. Enklast är skriva ner dem i formulär som Vita Arkivet som finns både i pappersform och på webben.

För efterlevande är det bra om den döda skrivit ner eller på annat sätt berättat om sina önskemål kring begravningen. Finns inga uttalade önskemål måste man utgå från att den som är död har givit de efterlevande frihet att bestämma själva, ett väl så gott alternativ.

För många anhöriga är det särskilt viktigt att veta om den döda önskat en begravningsceremoni enligt någon speciell ordning. Har den döda tillhört något religiöst samfund, exempelvis Svenska kyrkan, får man anta att önskemålet var en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning om inget annat är sagt.

Viktigt är vidare att känna till om den döda önskade bli kremerad eller jordbegravd. Det kan också vara värdefullt att känna till på vilken ort och i vilken grav den döda önskade bli gravsatt. Det gäller särskilt om det finns många platser som den döda kan räkna som sina eller om familjesituationen har förändrats genom åren och det finns olika grupper av efterlevande.