Vem tar hand om barnen vid ett dödsfall?

Om en förälder (eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med) oväntat avlider kan barnet ha behov av att få information, råd och stöd i anledning av dödsfallet. Det kan vara frågor om dödsorsaken, hur familjen ska klara sig nu eller något annat. Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) bestämmelser innebär att barns behov i sådana fall särskilt ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal (§2g).

Läs mer om barn vid begravningar här.