Juridiska frågor

Hur gör man en bouppteckning? Vad innebär ett arvskifte? 

När en nära anhörig går bort kan det plötsligt uppstå många och svåra praktiska frågor som måste lösas. Det kan kännas tungt att behöva ta itu med komplicerade juridiska frågor när man står mitt i sorgen. Genom vår samarbetspartner Familjens jurist har vi möjlighet att vägleda dig genom såväl bouppteckning, arvskifte och testamente som all annan familje- och vardagsjuridik.

Fonus och Familjens jurist i samarbete

Trygghet - genom hela livet

För att du ska få den allra bästa hjälpen med dina juridiska frågor samarbetar vi med Familjens jurist, Sveriges största familjejuridiska byrå. Oavsett om dina frågor berör ett dödsfall eller om du vill skapa trygghet i vardagen för dig och hela din familj så får du ett trevligt bemötande och all hjälp du behöver.

Familjens jurist hjälper dig bl.a med:

- Förvaring av testamente
- Generationsskifte - när du vill föra över fastighet eller företag till nästa generation.
- Fullmakter, gåvobrev, kontrakt och skattefrågor m.m.
- Juristen hjälper dig även som ombud i domstol vid tvister av olika slag.

Du väljer själv om du vill träffa din jurist hos Familjens jurist eller på ditt närmaste Fonuskontor.

Boka tid med Familjens jurist!
(Formuläret öppnas i eget fönster på familjensjurist.se)

Familjens jurists prisgaranti för bouppteckningar

Vår prisgaranti innebär att om du som kund får ett skriftligt erbjudande eller offert avseende upprättande av bouppteckning som motsvarar vår tjänst men till lägre pris matchar vi alltid det lägre priset, alternativt avträder uppdraget utan ersättning.

Med motsvarande tjänst avses erbjudande avseende upprättande av bouppteckning innefattande motsvarande moment från annan leverantör med juridisk kompetens som följer kollektivavtal samt har sedvanlig ansvarsförsäkring. Med bättre pris avses totalpris för upprättad bouppteckning. Garantin måste påkallas skriftligen senast vid bouppteckningsförrättningen.

Juridisk planering

Du kan enkelt skapa en tryggare vardag genom att se över din familjejuridiska situation! Vid eventuell skilsmässa eller dödsfall får det stor betydelse för både dig och din familj. Är du ung, ogift och är utan barn känns det kanske tidigt att tänka på arv och testamente. Har du tidigare varit gift eller sambo, har barn eller hunnit bli lite äldre känns frågorna kanske mer naturliga? Det finns stora vinster med att se över livet ur en juridisk synvinkel oavsett hur dina familjeförhållanden ser ut.

Att se över de juridiska frågor som berör dig är ingenting du gör bara en gång i livet. Tillvaron förändras; du får barn, gifter dig, blir sambo eller bara tänker om. Ser du över dina handlingar regelbundet är du säker på att de alltid ger dig den trygghet du vill ha.

Familjens jurist logo

prisgaranti

Leva singel

Då har du ingen du behöver tänka på. 
Eller?

Livet som singel kan vara härligt och verka enkelt ur juridisk synpunkt. Men vad är det egentligen som gäller?

Är du ung, ogift och är utan barn känns det kanske tidigt att tänka på arv och testamente. Har du tidigare varit gift eller sambo, har barn eller hunnit bli lite äldre känns det kanske mer naturligt. Men det finns stora vinster med att se över livet ur en juridisk synvinkel oavsett hur dina familjeförhållanden ser ut.

För att du ska kunna skapa en trygg vardag tar vi hjälp av en jurist från Familjens jurist som hjälper dig med bl.a:

 • Testamente - med förvaring. 
 • Generationsskifte - när du vill föra över fastighet eller företag till nästa generation. 
 • Fullmakter, gåvobrev, kontrakt och skattefrågor m.m.

Juristen hjälper dig även som ombud i domstol vid tvister av olika slag.

Sambo

Då delar ni på allt. 
Eller?

Det finns mycket som är härligt med sambolivet: kärleken, omtanken, närheten. Ni gör gemensamma inköp, säljer tidigare bostäder och planerar kanske för att gifta er eller få barn.

Att skapa ett hem tillsammans är ett uttryck för ansvar och delaktighet i relationen. Du investerar i engagemang och i det gemensamma hemmet. Numera är de flesta sambor innan de gifter sig, andra förblir sambor livet ut.

Men om det går snett; om kärleken försvinner, någon avlider och hemmet ska delas, vad är det som gäller då? Får du behålla dina saker, era saker eller går dessa till din sambo eller hans/hennes släktingar?

För att du ska kunna skapa trygget för både dig och din sambo hjälper vi dig med bl.a:
Samboavtal - hur ni kan skriva för att få det som ni vill.
Testamente - ett självklart tillägg eftersom sambor inte ärver varandra. 
Ekonomi - hur ni kan förhålla er i vardagen till vem som köper vad och hur ekonomin kan läggas upp.   
Fullmakter, gåvobrev, kontrakt och skattefrågor m.m.

Vi hjälper dig även som ombud i domstol vid tvister av olika slag och vad ni bör tänka på när ni gifter er eller får barn. Har någon av er barn sedan tidigare är frågorna kring arv och bodelning kanske ännu viktigare! 

Gift

Då ärver ni varandra. 
Oftast.

Ska du gifta dig? Grattis! Då har du en härlig upplevelse framför dig! Vad som också är viktigt att känna till är att dina juridiska rättigheter och skyldigheter ändras samma dag. 

Idag upplever många att det går lika bra att vara sambor som gifta. Det kan det göra rent känslomässigt, men som gifta får ni ett mer omfattande rättsligt skydd än om ni fortfarande varit sambor.

Egna barn, dina barn och våra barn
Kanske har någon av er barn idag eller kanske ni planerar att skaffa? Som gift i en familj med bara gemensamma barn har du stor juridisk trygghet. Det förutsätter däremot att äktenskapet håller livet ut, att inga särkullbarn finns och att du vill att arvet efter dig ska följa arvsordningen...

För att du ska kunna skapa trygghet för din familj tar vi hjälp av en jurist från Familjens jurist som hjälper dig med bl.a.:

 • Äktenskapsförord - av skatte-, arvs-, och trygghetsmässiga skäl. 
 • Testamente - med förvaring.
 • Generationsskifte - när du vill föra över fastighet eller företag till nästa generation. 
 • Bodelningsavtal - när du tidigare varit gift eller sambo. 
 • Fullmaktergåvobrev, kontrakt och skattefrågor m.m.

Juristen hjälper dig även som ombud i domstol vid tvister av olika slag och vad ni bör tänka på när ni får barn. Har någon av er barn sedan tidigare är frågorna kring arv och bodelning kanske ännu viktigare!

Skiljas

Ni har bestämt er för att skiljas. Hur gör vi med barnen, huset och hur förhåller vi oss till varandra efter skilsmässan? 

Under en skilsmässa går vi igenom olika faser. Under varje fas uppstår nya frågor om vad som är bra att göra för barnen, för den ekonomiska situationen, enligt lagen och för dig själv inför framtiden. Vi vet hur svårt ditt beslut var att fatta och hur många frågor du har. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få genom hela processen så att du får en ny tid att se fram emot.

När du kontaktar oss med anledning av din skilsmässa möter du en jurist från Familjens jurist som hjälper dig med frågor om:

 • Bodelning, oavsett om du är gift eller sambo
 • Vårdnad om barnen, umgänge och barnens boende
 • Underhåll för barnen
 • Tvister i domstol m.m.

Du kan samtidigt få hjälp att se över dina försäkringar och din övriga ekonomiska situation.

Vad gäller för utländska medborgare?
Har du annat medborgarskap än svenskt och har bott här i mer än ett år har du rätt att skilja dig i Sverige enligt svensk lag. Det innebär inte att skilsmässan alltid gäller i det land du har medborgarskap i. Kontakta oss så hjälper vid dig.  

Vem ärver?

Vem är det egentligen som ärver vid ett dödsfall? Hur får jag reda på om jag är arvsberättigad och vad gör jag då? Vi hjälper dig att reda ut begreppen kring arv och hjälper dig också när du själv vill bestämma vem som ska ärva dig.

När en person avlider uppstår ett dödsbo. Det är en egen juridisk person som har sina egna rättigheter och skyldigheter och även sina egna tillgångar och skulder. De som är ansvariga för dödsboet kallas för dödsbodelägare och de har bl a skyldighet att förvalta och avveckla dödsboet. Avvecklingen är ofta komplicerad och består av både praktiska och juridiska frågor. Omfattningen varierar men normalt tar det ca två år innan allt är klart.

Dödsbodelägarnas ansvar att förvalta och avveckla dödsboet omfattar bl.a. att upprätta en bouppteckning, se till att den avlidnes egendom och rättigheter (inklusive lösenord och webbkonton) tas omhand, skulder betalas, att deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som behöver fattas.

Information om dödsfall till dödsbodelägare
Den som har dödsboet i sin vård – ofta en efterlevande make/maka eller någon släkting till den avlidne – har en skyldighet att underrätta alla dödsbodelägare om dödsfallet. Underrättelse kan också ske av den som förrättar bouppteckning. Fonus har ett nära samarbete med Familjens jurist,som ofta får uppdraget att förrätta bouppteckning efter den avlidne. Familjens jurist underrättar då även dödsbodelägarna om dödsfallet.

Om du känner till att du är arvsberättigad men ännu inte underrättats om dödsfallet, bör du själv kontakta övriga dödsbodelägare och/eller arvingar.

Testamente -när du vill bestämma själv
Med ett testamente kan du själv bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Vi hjälper dig gärna och ger dig även möjlighet att förvara ditt testamente tryggt och säkert.

Planera mitt i livet

Vi har mångårig erfarenhet av att möta människor i sorg. Varje dag ser vi vilken stor hjälp det är för anhöriga när deras närstående i förväg har tänkt igenom de frågor som uppstår i samband med att de går bort. Vårt råd till dig är därför att du – både för din egen skull och för dina anhörigas – funderar över vad som är viktigt för just dig. Vad vill du ska ske efter att du dött? Det kan vara frågor om juridik, så att du t ex själv får bestämma vem som ska ärva dig, eller andra frågor som t ex begravningsförsäkring, så att du vet att det finns pengar avsatta till din begravning.  Alla dessa önskemål rekommenderar vi att du skriver ner i Vita Arkivet. Förvarar du det hos oss är du dessutom säker på att det kommer fram när det behövs. För att få hjälp med de juridiska frågorna är du är varmt välkommen att kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist.

Välkommen till ditt närmaste Fonuskontor för att boka tid!

Bouppteckning & avveckling av dödsbo

När någon har avlidit uppstår ett dödsbo. Släktingarna ansvarar för att egendomen värderas och tas omhand, att skulder betalas, att en deklaration och en bouppteckning upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Dödsboet avvecklas i tre steg:

Bouppteckning
Bouppteckningen ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet. Där noteras dödsbodelägarna, vilka tillgångar och skulder den avlidne hade, ev. testamente och äktenskapsförord, försäkringar, arvsförskott, gåvor, skuldebrev, arvsavståenden, jämkning av bodelning etc.

Boutredning
Boutredningen innefattar alla beslut som tas rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. För att vara säkra på att dessa inte innebär oförutsedda avgifter eller skatter tar många hjälp av en kunnig jurist.

Arvskifte
Med utgångspunkt från bouppteckningen och boutredningen kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna ska fördelas. Dessa delas sedan upp genom ett arvskifte.

Arvskiftet godkänns slutligen av samtliga dödsbodelägare. Så länge någon inte lämnat sitt skriftliga godkännande kan boet inte delas. I sista hand kan tingsrätten tillsätta en skiftesman som beslutar om hur boet ska delas.

Med ett testamente kan du själv bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Vi hjälper dig gärna och ger dig även möjlighet att förvara testamentet tryggt och säkert.

Arvsordningen

Arvsordningen är beslutad enligt lag och talar om vem som ärver om det inte finns något testamente.

Make/maka, barn och barnbarn
Var den avlidne gift ärver makan/maken allting. Undantag finns om den avlidne hade barn eller barnbarn etc. som inte också är den kvarvarande makens/makans. Dessa barn kallas särkullbarn och har rätt att få ut sitt arv direkt. De kan också välja att vänta tills båda makarna har avlidit.

Finns ingen maka/make ärver barnen eller, om dessa inte heller lever, deras barn. Har den avlidne tidigare ärvt sin make/maka och de både har barn som är gemensamma och barn som inte är gemensamma, delas arvet på olika sätt mellan barnen.

Föräldrar, syskon, övrig släkt och allmänna arvsfonden
Finns inga barn, barnbarn etc. ärver den avlidnes föräldrar. Finns inte heller dessa, ärver den avlidnes syskon och i deras ställe deras barn eller barnbarn. Om den avlidne inte har några syskon eller syskonbarn går arvet till mor- och farföräldrar och i deras ställe till deras barn, d.v.s. fastrar och mostrar, farbröder och morbröder. Till allmänna arvsfonden går arvet först om inte heller dessa finns i livet. Kusiner är aldrig arvsberättigade utan ett testamente till deras förmån. Inte heller en sambo till den avlidne är arvsberättigad enligt lag.

Vill du själv bestämma hur ditt arv ska fördelas eller begränsa särkullbarns rätt till hälften av arvet - skriv ett testamente. Vi skräddarsyr det utifrån dina önskemål och ger dig även möjlighet att förvara testamentet tryggt och säkert!

Testamente - med förvaring

Förvaring av testamente - den trygghet du behöver

Skrev du ditt testamente för att det skulle glömmas bort i sin byrålåda, förstöras när du slängde gamla saker eller "försvinna" med hjälp av en icke gynnad släkting? Nej, självklart inte. Därför finns tjänsten förvaring av testamente!

I ditt testamente bestämmer du hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Det är en värdefull handling, både för dig och dina nära, som måste visas upp efter din död.

Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt glömmas bort. Arvsfördelningen efter dig kan då bli en helt annan än du önskat.

För att vara säker på att ditt testamente kommer fram – i samarbete med Familjens jurist hjälper vi dig att förvara det!

Garanti

Genom att samköra vårt register med folkbokföringsregistret kan vi garantera att ditt testamente kommer fram till din testamentsexekutor (verkställare av testamentet) eller ditt dödsbo inom trettio dagar från dödsdagen, förutsatt att du är folkbokförd i Sverige. Som testamentsexekutor väljer du t.ex. Familjens jurist, som vi samarbetar med för att du ska få den allra bästa hjälpen med dina juridiska frågor.

Testamentet scannas och förvaras såväl digitalt som i sin fysiska form och kvitteras ut av representant för dödsboet. På så sätt kan det aldrig komma bort.

Tryggare kan det inte bli, varken för dig eller för dem som står dig nära.

Kostnad

För en engångssumma på 1.500:- eller en löpande avgift (f n 250 kr/år) förvaras ditt testamente fram till din dödsdag. Du har under tiden full möjlighet att göra eventuella korrigeringar.

När anhöriga är oeniga om begravningen

Det händer att de efterlevande har olika uppfattningar om hur begravningen ska ske eller vem som har rätt att ordna och beställa. Läs mer om oenighet vid begravning här.