Storlek och stensort

När det gäller gravstenens storlek kan det vara bra att anpassa den med hänsyn till storleken på övriga stenar på den plats där den ska placeras. En sten som ser stor ut i butiken kan kännas liten om omgivande stenar är mycket högresta. Gravstenar tillverkas främst i olika typer av graniter, det vill säga hårda stensorter, för att de ska hålla under lång tid. Gravstenar finns också i många olika färger.

Stående eller liggande gravsten

Fördelen med en stående sten är att den syns bra på en snötäckt kyrkogård och inte är lika utsatt för väder och vind som en liggande sten.

En liggande gravsten är ett bra komplement till en stående när antalet namn blir fler. Det kan vara klokt att välja en förhöjd text och dekor på en liggande sten för att undvika skador på färg och förgyllning från väder och vind.

Val av yta på stenen

Valet av yta på gravstenen är inte bara en fråga om utseende utan påverkar också hur lättskött stenen är.

Råhuggen 
En råhyggen yta är vacker då den behåller stenens naturliga ojämnhet. Den kan användas på hela eller delar av stenen men kräver mer underhåll än en polerad sten. Text och dekor kan förslagsvis vara djupblästrad eller försänkt målad.

Finhuggen
En finhuggen yta har en jämnare yta än den råhuggna. Ytan är jämn men vass. Den fordrar tvättning någon gång om året för att hållas fin. Lämplig text och dekor på den ytan kan vara djupblästrad.

Mattslipad 
En mattslipad gravsten är slätare än finhuggen. Den är lättare att rengöra än grövre ytbehandlingar. Lämplig text och dekor är djupblästring eller försänkt målad eller förgylld.

Polerad
En polerad gravsten är smutsavvisande vilket underlätter skötseln, den behöver bara torkas av då och då. Man kan välja en helt polerad sten eller låta baksida, sidor eller detaljer vara huggna. 
Den polerade stenen är vacker med en förgylld, målad eller upphöjd text och dekor.