Komplettera befintlig sten

Om det redan finns en grav med en gravsten är det oftast aktuellt att se över stenen i samband med en ny gravsättning. Texten kan behöva kompletteras, stenen behöver ofta rengöras och den gamla inskriptionen kanske ska förbättras genom till exempel omförgyllning eller ommålning.

Om inskriptionen är förgylld eller målad är det ofta ett gott råd att förbättra även den gamla texten. Risken är annars att kontrasten mellan det nya och det gamla blir så stor att det upplevs störande. När du beställer ny text till en befintlig sten av Fonus ingår alltid rengöring av stenen i vårt åtagande.

Ett annat gott råd är att beställa textkomplettering så snart som möjligt. Då kan kostnaden tas av dödsboet och den enskilde gravrättsinnehavaren slipper räkningen vid senare tillfälle. Arbetet tar också en tid att utföra, leveranstiden ligger normalt på 6-8 veckor efter godkänd order, men kan bli längre beroende på väderlek och markförhållanden, speciellt under vinter och vår. Stenen tas oftast bort under den tid som textkompletteringen sker.

Om textytan redan är fullt utnyttjad finns ändå alltid möjligheter att ordna plats för ett nytt namn. Ett sätt är att slipa om stenen och börja om från början. Ett annat är att använda stenens baksida eller kanter. Ytterligare ett sätt är att lägga en ny sten framför, vid sidan eller under den gamla.