Att välja gravsten

En grav är en minnesplats som samlar släkt och vänner under många år och gravsten är en central del på den platsen. Inför valet av gravsten är det därför viktigt att ta den tid man behöver för beslutet. Som underlag för beslutet kan man till exempel gå runt på kyrkogårdar och hämta idéer, under Beställ direkt på nätet hittar du bilder på gravstenar. Du kan naturligtvis också vända dig till ett Fonuskontor för att få råd och förslag.

Reglerna för hur en gravsten får se ut kan variera mellan olika kyrkogårdar. På Fonuskontoren känner man till reglerna och hämtar också alltid in ett godkännande från kyrkogårdsförvaltningen innan stenen tillverkas. Du kan naturligtvis också själv vända dig till kyrkogårdsförvaltningen för att få veta vilka regler som gäller.

Det finns inga krav om att gravvård måste finnas på en gravplats eller att den ska inskaffas inom viss tid. Årstid och markförhållanden kan också påverka den tid det tar innan en gravvård kan vara på plats.