Gravsten

En gravplats ska för lång tid framöver samla dig och övriga närstående för minnen och stilla tankar. Vi ger dig ett stort urval gravvårdar, graverar nya namn och ger dig råd kring hur du håller din minnesplats vacker år efter år. Beställ via din lokala Fonusbyrå eller direkt på nätet via stentorget.se eller vitastenar.se.

Att välja gravsten

En grav är en minnesplats som samlar släkt och vänner under många år och gravsten är en central del på den platsen. Inför valet av gravsten är det därför viktigt att ta den tid man behöver för beslutet. Som underlag för beslutet kan man till exempel gå runt på kyrkogårdar och hämta idéer, under Beställ direkt på nätet hittar du bilder på gravstenar. Du kan naturligtvis också vända dig till ett Fonuskontor för att få råd och förslag.

Reglerna för hur en gravsten får se ut kan variera mellan olika kyrkogårdar. På Fonuskontoren känner man till reglerna och hämtar också alltid in ett godkännande från kyrkogårdsförvaltningen innan stenen tillverkas.  Du kan naturligtvis också själv vända dig till kyrkogårdsförvaltningen för att få veta vilka regler som gäller.

Det finns inga krav om att gravvård måste finnas på en gravplats eller att den ska inskaffas inom viss tid. Årstid och markförhållanden kan också påverka den tid det tar innan en gravvård kan vara på plats.

Storlek och stensort

När det gäller gravstenens storlek kan det vara bra att anpassa den med hänsyn till storleken på övriga stenar på den plats där den ska placeras. En sten som ser stor ut i butiken kan kännas liten om omgivande stenar är mycket högresta. Gravstenar tillverkas främst i olika typer av graniter, dvs hårda stensorter, för att de ska hålla under lång tid. Gravstenar finns också i många olika färger.

Stående eller liggande gravsten

Fördelen med en stående sten är att den syns bra på en snötäckt kyrkogård och inte är lika utsatt för väder och vind som en liggande sten.

En liggande gravsten är ett bra komplement till en stående när antalet namn blir fler. Det kan vara klokt att välja en förhöjd text och dekor på en liggande sten för att undvika skador på färg och förgyllning från väder och vind.

Val av yta på stenen

Valet av yta på gravstenen är inte bara en fråga om utseende utan påverkar också hur lättskött stenen är.

Råhuggen 
En råhyggen yta är vacker då den behåller stenens naturliga ojämnhet. Den kan användas på hela eller delar av stenen men kräver mer underhåll än en polerad sten. Text och dekor kan förslagsvis vara djupblästrad eller försänkt målad.

Finhuggen
En finhuggen yta har en jämnare yta än den råhuggna. Ytan är jämn men vass. Den fordrar tvättning någon gång om året för att hållas fin. Lämplig text och dekor på den ytan kan vara djupblästrad.

Mattslipad 
En mattslipad gravsten är slätare än finhuggen. Den är lättare att rengöra än grövre ytbehandlingar. Lämplig text och dekor är djupblästring eller försänkt målad eller förgylld.

Polerad
En polerad gravsten är smutsavvisande vilket underlätter skötseln, den behöver bara torkas av då och då. Man kan välja en helt polerad sten eller låta baksida, sidor eller detaljer vara huggna. 
Den polerade stenen är vacker med en förgylld, målad eller upphöjd text och dekor.

Text på gravsten

På gravstenen skriver man oftast endast den dödes namn samt födelse- och dödsdata. Men visst kan man skriva så mycket mer på gravstenar, något som ger alla besökare intressant information om den som ligger i graven. En text som speglar den dödes personlighet och liv.

Text kostar inget extra
Köper du gravstenen på Fonus eller via stentorget.se ingår all text på gravstenen i grundpriset, oavsett hur lång texten är. Bara den ryms på gravstenens framsida och inte är allt för liten så att den blir tekniskt svår att blästra eller gravera in.

En egen bild eller en namnteckning
En bild på den avlidna eller den avlidnas egen namnteckning är också ett sätt att göra gravstenen mer personlig. Tänk då på att lämna motsvarande utrymme på stenen för den som nästa gång ska gravsättas i gravplatsen. Egna bilder och namnteckningar kostar lite mer.

Många bor inte kvar på födelseorten
Att skriva till namnet på födelseorten och den ort man bodde på vid dödsfallet ger en ny dimension på stenen, eller kanske vill man bevara minnet av vad den döde arbetade med i livet. 

Tänk vad intressant att få veta lite mer om de som ligger i graven:

Text på gravsten: Här vilar makarna Svea Ohlsson 1930 - 2009 Anders Ohlsson 1929 - 2001. De levde ihop under 56 år och fick 3 döttrar tillsammans. Svea utbildade sig till sjukvårdsbiträde och Anders var bygdens välbekante busschaufför. Huset i Alntorp som de byggde 1959 blev deras hem under alla år.

Förslag på korta strofer som komplement på en gravsten eller minnessten

I ljust minne
I varmt minne
Till minne av
Minnet lever
Älskad, saknad
Du fattas oss
Vi saknar dig
En älskad far/mor
Med kärlek
All vår kärlek
Vi älskar dig
Evigt älskad
Vila i frid
Sov i ro
I vindars sus
Änglabarn
Tack för allt
Heder och tack
I tacksamhet
Guds nåd
Farväl
I våra tankar
En kär vän
Vi möts igen
En ny horisont

Textens utförande

Inskriptionen på gravstenen kan utföras på många olika sätt. Vanligast är en försänkt eller upphöjd text. På liggande gravstenar rekommenderar vi upphöjd text eftersom försänkt text som är målad eller förgylld, lätt försämras med tiden.

Förgyllning och målning
Förgylld text tappar med tiden sin färg och måste förgyllas om efter några år. Målad text håller något bättre.

Bronstext
Bronstext är något dyrare, men håller hur länge som helst. Du kan även fästa en bronsplatta på stenen med önskad text. Det är ett bra alternativ på t.ex. naturstenar.

Intarsia
Ett exklusivt sätt att gravera gravstenen på är att göra textinläggning av annan stenfärg. Det är en bearbetning som  kostar lite mer men håller mycket länge, precis som bronstext.

Alternativ till sten

Ett minnesmärke behöver inte betyda en gravsten. Det kan vara i trä, metall, natursten, stenkomposit och glas. 

Kontakta oss via formuläret under rubriken Kontakta oss om gravsten i vänstermenyn om du har frågor eller vill beställa.

Sten och glas
Gravsten i granit och strukturerat glas. Kombinationen av sten och glas ger dig möjlighet att lägga till och ändra stenens utseende utan att den behöver flyttas.Hur texten framträder är beroende av hur ljuset faller på stenen och vad som finns bakom den.

Gravsten i sten och glas

Smide
Smideskors finns i många utseenden, nedan ett urval av våra modeller. Här kan du välja mellan modernare och mer traditionella utformningar. På samtliga sitter en skylt av koppar som du själv avgöra storlek och form på.

Smideskors - ett alternativ till gravstenSmideskors - ett alternativ till gravstenSmideskors som alternativ till gravstenSmideskors som gravstenSmideskorsSmideskors finns i många utföranden

Stenkomposit
En gravsten i stenkomposit väger mindre, är lätt att rengöra och justera om den skulle bli sned av markförändringar. Vad gäller dekoration arbetar man med lackbehandlat fototryck på gravstenen. Gravstenen är också enkel att omarbeta om man vill göra om stenen med nya namn, data och bilder.

På www.vitastenar.se, beställer du en gravsten i stenkomposit. Här finns ett designverktyg för att utifrån modellerna komponera en gravsten med form, bilder och text.

Gravsten i stenkomposit i färg clamshellGravsten i stenkomposit i färg EverestGravsten i stenkomposit i färg NightskyGravsten i stenkomposit i färg Midnight

 

 

Komplettera befintlig sten

Om det redan finns en grav med en gravsten är det oftast aktuellt att se över stenen i samband med en ny gravsättning. Texten kan behöva kompletteras, stenen behöver ofta rengöras och den gamla inskriptionen kanske ska förbättras genom t.ex omförgyllning eller ommålning.

Om inskriptionen är förgylld eller målad är det ofta ett gott råd att förbättra även den gamla texten. Risken är annars att kontrasten mellan det nya och det gamla blir så stor att det upplevs störande. När du beställer ny text till en befintlig sten av Fonus ingår alltid rengöring av stenen i vårt åtagande.

Ett annat gott råd är att beställa textkomplettering så snart som möjligt. Då kan kostnaden tas av dödsboet och den enskilde gravrättsinnehavaren slipper räkningen vid senare tillfälle. Arbetet tar också en tid att utföra, leveranstiden ligger normalt på 6-8 veckor efter godkänd order, men kan bli längre beroende på väderlek och markförhållanden,  speciellt under vinter och vår. Stenen tas oftast bort under den tid som textkompletteringen sker.

Om textytan redan är fullt utnyttjad finns ändå alltid möjligheter att ordna plats för ett nytt namn. Ett sätt är att slipa om stenen och börja om från början. Ett annat är att använda stenens baksida eller kanter. Ytterligare ett sätt är att lägga en ny sten framför, vid sidan eller under den gamla.

Skötsel av gravsten

Granit är ett naturmaterial som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden. Materialet kräver ändå aktsamhet och omvårdnad. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet m.m. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning p.g.a. sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc. påverkar. Därför ger vi här några goda råd som du bör tänka på i samband med skötseln av din gravsten.

Skötsel och underhåll Allt stenmaterial bör hållas rent och därför regelbundet tvättas. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek.

Polerade ytor 
En polerad yta är mycket lätt att hålla ren. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med hand eller mjuk trasa/svamp. Se till att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.

Grovslipad, finhuggen, råhuggen eller flammad yta
Dessa typer av yta bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde och ljummet vatten. Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste specialtvättmedel användas. Kontakta närmaste Fonusbyrå.

Text och dekor 
Vid text och dekor som är målad eller förgylld måste stor försiktighet iakttagas. Tvättmedel som användes måste vara mycket milt och utspätt. Skrubbning sker med mycket mjuk borste. 

Tips och råd!

 • Granit är känsligt för bl.a. stearin, olja, rost, nikotin, koffein och hög värme. Ställ därför aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svår att få bort.
 • Lägg ingen vinterkrans eller motsvarande på eller mot stenen, eftersom dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta.
 • Släck aldrig en cigarett och sätt inte kaffe eller te på en sten, eftersom detta också tränger in i materialet och är svårt att få bort. Upptäcks detta ska det omedelbart tas bort och därefter ska stenen rengöras/tvättas med hett vatten alternativt kemiskt ren bensin eller aceton. Blir resultatet inte bra bör du vända dig till närmaste Fonusbyrå för att få hjälp. 
 • Granitvaser kan frysa sönder i stark kyla! Ta därför in dessa under den kallaste delen av vintern. En vas av is eller metall kan ersätta granitvasen fram till våren.
 • I samband med textkomplettering av stenen bör äldre text och dekor renoveras för att skillnaden mellan nytt och gammalt inte ska bli för stor.
 • Anlita alltid kunnigt fackfolk för eventuella arbeten på din sten. En gravvård i granit är ett hantverk och utgör ofta ett kulturföremål, där det är viktigt att underhållet sker med väl beprövade material och metoder. Vänd dig därför till ditt närmaste Fonusbyrå eller Fonusombud.

Rengöringsmedel för gravstenar finns att köpa i Fonus e-butik och via din lokala Fonusbyrå.

Gravmarkör innan stenen är på plats

Under den första tiden efter begravningen besöks graven ofta som mest. Därför är det bra att visa var graven är med hjälp av en gravmarkör. Gravmarkör finns i form av kors, pramid eller en liggande sten i granit. Beställ genom närmaste Fonus begravningsbyrå.

Gravmarkör - korsGravmarkör - pramidLiggande gravmarkör

Träkors, mått 48x88 cm(BxH)     Pramid, mått 19x118 cm (BxH)    Granit, mått 22x15 cm (BxH)

Köpa gravsten på nätet

Vi har flera samarbetspartners som erbjuder beställning av gravsten via nätet. De har ett stort utbud av gravstenar till bra priser, och möjlighet till egen design av stenen.

Läs mer under Beställ direkt på nätet

Skötsel av gravsten

Granit är ett naturmaterial som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden. Materialet kräver ändå aktsamhet och omvårdnad. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet m.m. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning p.g.a. sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc. påverkar. Därför ger vi här några goda råd som du bör tänka på i samband med skötseln av din gravsten.

Skötsel och underhåll Allt stenmaterial bör hållas rent och därför regelbundet tvättas. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek.

Polerade ytor 
En polerad yta är mycket lätt att hålla ren. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med hand eller mjuk trasa/svamp. Se till att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.

Grovslipad, finhuggen, råhuggen eller flammad yta
Dessa typer av yta bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde och ljummet vatten. Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste specialtvättmedel användas. Kontakta närmaste Fonusbyrå.

Text och dekor 
Vid text och dekor som är målad eller förgylld måste stor försiktighet iakttagas. Tvättmedel som användes måste vara mycket milt och utspätt. Skrubbning sker med mycket mjuk borste. 

Tips och råd!

 • Granit är känsligt för bl.a. stearin, olja, rost, nikotin, koffein och hög värme. Ställ därför aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svår att få bort.
 • Lägg ingen vinterkrans eller motsvarande på eller mot stenen, eftersom dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta.
 • Släck aldrig en cigarett och sätt inte kaffe eller te på en sten, eftersom detta också tränger in i materialet och är svårt att få bort. Upptäcks detta ska det omedelbart tas bort och därefter ska stenen rengöras/tvättas med hett vatten alternativt kemiskt ren bensin eller aceton. Blir resultatet inte bra bör du vända dig till närmaste Fonusbyrå för att få hjälp. 
 • Granitvaser kan frysa sönder i stark kyla! Ta därför in dessa under den kallaste delen av vintern. En vas av is eller metall kan ersätta granitvasen fram till våren.
 • I samband med textkomplettering av stenen bör äldre text och dekor renoveras för att skillnaden mellan nytt och gammalt inte ska bli för stor.
 • Anlita alltid kunnigt fackfolk för eventuella arbeten på din sten. En gravvård i granit är ett hantverk och utgör ofta ett kulturföremål, där det är viktigt att underhållet sker med väl beprövade material och metoder. Vänd dig därför till ditt närmaste Fonusbyrå eller Fonusombud.

Rengöringsmedel för gravstenar finns att köpa i Fonus e-butik och via din lokala Fonusbyrå.

Kontakta oss om gravsten

Har du frågor om gravsten, använd formuläret för att kontakta oss. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Eftersom det ofta råder lokala bestämmelser och förhållanden när det handlar om gravstenar underlättar det för oss om du anger på vilken ort och kyrkogård gravstenen finns eller är tänkt att monteras.

Kontakta mig om