Placering i kyrkan/kapellet

Brukligt inom Svenska kyrkan, liksom inom andra samfund, är att familj och släkt sitter på en sida i kyrkan eller kapellet och vänner och bekanta på den motsatta sidan. Det är de efterlevande som bestämmer och omständigheterna och känslorna kan vara avgörande för vem som är att anse som närmast anhörig. För det mesta finns det någon som tar emot begravningsgästerna och som också hjälper till med placeringen.

Läs mer om placering i kyrkan/kapellet