Ledighet vid dödsfall och begravning

När någon nära anhörig dör har du enligt lag rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet (så kallad permission).

Permission
Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Regelverket för permission regleras oftast i gällande kollektivavtal. Genom kollektivavtal får rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller till bådadera. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen av permissionen utifrån kollektivavtalet. 

Även om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal anses det vara praxis och god sed inom arbetslivet att permission beviljas när någon nära anhörig dör. Om din arbetsgivare inte medger permission men du själv tillhör en facklig organisation kan du vända dig dit och be dem förhandla om permission för din räkning. Arbetsgivaren har i sådant fall förhandlingsskyldighet även om kollektivavtal saknas.

Är du inte medlem i någon fackförening får du sköta förhandlingen själv och kan då hänvisa till den praxis som gäller på området.

Vilka som tillhör kretsen av nära anhörig regleras oftast i kollektivavtal.
Vanligtvis räknas som nära anhörig maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.