Blommor, kransar och handbuketter vid begravning

Blommor, kransar, handbuketter

Det är vanligt att hedra den avlidne med olika blomsterarrangemang vid begravningen. Under begravningen placeras dekorationer och buketter på golvet eller på en ställning intill kistan. Kransarna och buketterna kan efter ceremonin placeras på graven eller i särskilda blomstergårdar på begravningsplatsen.

Beställ blommor direkt här! (länk till ansvarig leverantör; Euroflorist)

Handbuketter

Även om man hedrar den bortgångne med en krans eller ett annat sorgarrangemang vill man kanske ha en handbukett eller en blomma att lägga på kistan, eller i graven, när man går fram för att ta ett personligt farväl. 

Blomman eller blommorna i handbuketten kan gärna följa begravningens tema om det finns ett sådant, men man kan mycket väl göra ett mer personligt val. Det visar en extra omtanke att välja blommor eller färger med någon slags symbolik för den relation man har haft till personen som gått bort.

Kransar

Begravningskransen symboliserar med sin cirkelform traditionellt evighet. Den är inte förbehållen de närmast sörjande utan kan lämnas av alla, även personer som inte är närvarande vid begravningsceremonin. Det är vanligt att arbetskamrater, grannar eller vänner går samman om en gemensam krans.

Kransen binds ofta på en stomme av till exempel cypress, mossa, gran eller något annat grönt. Ett annat alternativ är den rundbundna kransen där blommorna fyller hela formen och det finns möjlighet till många olika och personliga varianter. Genom valet av blommor och färger har man stora möjligheter att förmedla olika känslor och personliga tankar om den bortgångne.

Med sorgbandet, som gärna matchas färgmässigt med blommorna, kan man sända en hälsning och namn på den eller de som lämnat kransen.

Sorgdekoration

Som ett alternativ till kransen kan man välja en sorgdekoration. Sorgdekorationer kan göras stående, liggande och i olika former, som ett hjärta, ett kors eller bindas som en bukett. Här finns det stora möjligheter att välja något personligt och unikt när man vänder sig till en erfaren och skicklig florist.

Precis som kransen kan sorgdekorationen gärna förses med ett band med en sista hälsning.

Band på kransar och buketter

Bandet på kransen, buketten eller sorgdekorationen ger utrymme för en personlig sista hälsning. Att man med en hälsning visar vad den bortgångne betytt för en kan ha stor betydelse för de närmast anhöriga och skänka dem tröst i en svår stund.

Traditionellt har vitt band använts av de närmast sörjande, men idag är färgvalet friare och det är vanligt att man väljer en färg som matchar blommorna eller kransen.

Text på band till krans och blommor

Hälsningen kan vara ett uttryck för allt från farväl eller tack till en kärleksförklaring. Den kan gärna vara tagen fritt ur hjärtat och bygga på vad man hade för relation till den bortgångne eller hur personen gått bort.

Några exempel på vanliga hälsningar

En (Min, Vår) sista hälsning
Ett (Mitt, Vårt) sista farväl
Ett (Mitt, Vårt) sista tack och farväl
Farväl (Mamma, NN)
Tack och farväl
Farväl min Älskade
Älskade farväl
Tack för allt
Tack för din kärlek och omsorg
Tack för allt du gav
Tack för alla glada stunder
Tack för den tid vi fick tillsammans
Sov i ro
Sov gott
Sov så gott
Sov i frid
Vila i frid
Fridfull vila
Frid över ditt minne
I ljust minne bevarad
Ditt minne lever
Jag (Vi) kommer aldrig att glömma dig
Minnena finns kvar
Jag (Vi) saknar dig
Du fattas mig (oss)
Till dig med kärlek
Du är min enda (ende)
Vår kärlek kan aldrig dö
Älskad-Saknad
Du var mitt (vårt) allt
Du finns (alltid) i mitt (vårt) hjärta
Varför?
Vi möts igen