Begravningsceremonier

Svenska kyrkans begravningsceremoni

En begravningsceremoni kan följa Svenska kyrkans ordning, annat samfunds ordning eller, vid borgerlig begravning, helt beslutas av de närstående.

En begravning enligt Svenska kyrkans ordning är fast till sin form. Det innebär att efter du har anlänt till ceremonin så bjuds du in i kyrkan, intar din plats och följer de steg som anges i programbladet eller som du finner längst bak i psalmboken.

Jordbegravning eller kremering
Vid kremation välkomnar präst/officiant eller begravningsbyråns representant till ev. minnesstund när ceremonin avlutats. Kistan lämnas i ceremonilokalen och de närmast anhöriga går ut, följda av övriga gäster.

Vid jordbegravning bärs kistan ut ur lokalen till graven, följd av de närmast anhöriga och övriga gäster. Kistan gravsätts och du har möjlighet att lägga din handbukett i graven. Präst/officiant eller begravningsbyråns representant välkomnar till eventuell minnesstund när ceremonin avslutats.

På Svenska kyrkans hemsida kan du söka efter kyrkor i Sverige via karta eller församling.

Borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning finns inte någon fastlagd ordning, de närstående kan välja att utforma den på det sätt de själva önskar, med respekt för den avlidna. Musik kan helt ersätta tal eller tvärtom. Det är vanligt att gästerna får ett programblad som visar hur ceremonin ska gå till. Representanten från begravningsbyrån hjälper dig med dina frågor och visar när du har tillfälle att gå fram till kistan för avsked, defilering. Det är vid avskedet som eventuella handbuketter läggs på eller intill kistan.

Begravning inom olika religioner och kulturer

I dag finns ett stort antal olika religioner och samfund representerade i det svenska samhället. I broschyren Respekt och hänsyn (28,1 MB) finns kortfattade presentationer om hur begravningar inom olika kulturer och religioner går till.