Begravning i enskildhet

I dödsannonser ser man ibland uttrycket ”Begravningen sker i enskildhet” eller ”Begravningen sker i kretsen av de närmaste”. Det kan uppfattas som att man inte välkomnar övriga vänner och bekanta vilket ibland kan kännas svårt för den som vill ta ett sista farväl.

Erfarenheten visar att det många gånger inte alls är de efterlevandes eller den dödas tanke att utestänga någon. Uttrycket baseras ofta på en anspråkslöshet, snarare än en vilja att hindra någon från att komma. Om man vill gå på begravningen även om man inte hör till de närmaste är det därför en bra idé att kontakta de anhöriga och berätta att man gärna vill komma och fråga om det går bra.