Barn på begravning

En begravning är naturligtvis viktig även för barn och ungdomar. Ett barn behöver också ceremonin för att ta farväl och komma igenom sin sorg. När det gäller frågan om det är lämpligt att ta med barn på begravningen är det en bra början att fråga vad barnet vill. Svaret på frågan ska respekteras men inte tas för givet omedelbart. Ett nej kan vara ett utslag av en plötslig ingivelse snarare än ett genomtänkt svar. För gärna ett resonemang med barnet och återkom till frågan senare. Det är olyckligt om barnet inte deltar för att frågan inte behandlats tillräckligt. Efteråt är det svårt att kompensera en frånvaro som grundades på ett förhastat beslut.

Viktigt med förberedelse

För att barn ska få den trygghet de behöver i samband med en begravning är det viktigt med förberedelse och planering, att gå igenom vad som hänt och vad som kommer att ske. Liksom att ge svar på de frågor som kan finnas: Var finns den döde nu? När sker kistläggningen? Var sker ceremonin och var ska gravsättningen ske? Hur ser en kista och en urna ut? Vad har den döde på sig? Ska vi lägga med något i kistan eller i graven? Vad händer vid kremationen?

Kanske ni har möjlighet att besöka kyrkan, platsen för minnesstunden och gravplatsen i förväg för att på sätt bekanta er med de olika platserna och ”repetera” de olika momenten i begravningen. Sådana förberedelser, som begravningsbyrån kan hjälpa till att arrangera, ger också de vuxna värdefull trygghet.

Även små barn brukar förstå att en begravningsceremoni är en högtid som ställer krav på hur man uppträder. Ett gott råd kan ändå vara att för säkerhets skull ta med en "barnvakt", kanske en god vän eller släkting, som kan lämna begravningen för att följa barnet på toaletten eller bara gå ifrån en stund om barnet vill det eller känner oro.

Försök vara på plats i god tid före begravningsceremonins början. Visa var kistan står, var era blommor ligger, var ni ska sitta, var prästen eller officianten står, vem som spelar och sjunger och så vidare. För ett barn som har varit med på begravningsceremonin och minnesstunden och kanske även visningen är det mycket lättare att senare besöka graven och förstå vad som hänt.

Ett alternativ är också att be att någon från begravningsbyrån innan begravningen berättar för er och barnet vad som ska ske och hur det går till. Kontakta i så fall helst begravningsbyrån i förväg så att man är förberedd på detta.

Be andra om råd

Hur man än gör och vad man än kommer fram till när det gäller barn och begravningar är det viktigt att inse att det som är bäst för den ene inte nödvändigtvis är det för den andre. Tveka inte att diskutera med andra som har erfarenhet, kanske dagispersonal, lärare, idrottsledare, präst, begravningsbyrå. Besök också Rädda Barnens hemsida. Där finns en hel del bra litteratur i ämnet ”Barn i sorg”, böcker som du kan köpa och skrifter att ladda ner.