Anmälan till minnesstund

Efter begravningen brukar man ofta bjuda gästerna till en minnesstund med någon form av förtäring, i hemmet eller i någon annan lokal. Minnesstunden är en viktig del av begravningen då man får möjlighet att bearbeta sina upplevelser av dödsfallet och begravningen under mindre formella former.

Inbjudan till minnesstunden sker ofta genom dödsannonsen, där det också finns information om anmälan till minnesstunden som i regel ska göras till begravningsbyrån. Du kan anmäla dig antingen genom de kontaktuppgifter som framgår i dödsannonsen eller genom att kontakta aktuellt Fonuskontor.

Kontaktuppgifter till aktuellt Fonuskontor hittar du här