Gå på begravning

Att gå på en begravning för någon som man på något sätt har anknytning till, är både ett sätt att visa sitt deltagande i sorgen för de närmast anhöriga, och att bearbeta sin egen sorg. Här har vi samlat information om sådant som händer i samband med ett dödsfall och en begravning och vad man kan behöva tänka på.

Även om man inte har möjlighet att närvara vid begravningen kan man hedra den döde genom att skicka blommor eller ge en minnesgåva.

Söka dödsannons

Informationen om att någon dött sprids i regel ganska snabbt i bekantskapskretsen, genom personliga kontakter, sociala medier och liknande. I regel tillkännages även dödsfallet genom en dödsannons i en eller flera tidningar. Dödsannonsen brukar publiceras några dagar efter dödsfallet. Alla annonser för begravningar som handhas av Fonus publiceras också i Fonus Minnessidor på nätet.

Sök dödsannons och tackannons i Fonus Minnessidor.

I dödsannonsen finns bland annat information om när och var begravningen äger rum, eventuella önskemål om gästernas klädsel, om det blir en minnesstund efter begravningen och hur man anmäler sig till den.

Anmälan till minnesstund

Efter begravningen brukar man ofta bjuda gästerna till en minnesstund med någon form av förtäring, i hemmet eller i någon annan lokal. Minnesstunden är en viktig del av begravningen då man får möjlighet att bearbeta sina upplevelser av dödsfallet och begravningen under mindre formella former.

Inbjudan till minnesstunden sker ofta genom dödsannonsen, där det också finns information om anmälan till minnesstunden som i regel ska göras till begravningsbyrån. Du kan anmäla dig antingen genom de kontaktuppgifter som framgår i dödsannonsen eller genom att kontakta aktuellt Fonuskontor.

Kontaktuppgifter till aktuellt Fonuskontor hittar du här

Begravning i enskildhet

I dödsannonser ser man ibland uttrycket ”Begravningen sker i enskildhet” eller ”Begravningen sker i kretsen av de närmaste”. Det kan uppfattas som att man inte välkomnar övriga vänner och bekanta vilket ibland kan kännas svårt för den som vill ta ett sista farväl.

Erfarenheten visar att det många gånger inte alls är de efterlevandes eller den dödas tanke att utestänga någon.  Uttrycket baseras ofta på en anspråkslöshet, snarare än en vilja att hindra någon från att komma.  Om man vill gå på begravningen även om man inte hör till de närmaste är det därför en bra idé att kontakta de anhöriga och berätta att man gärna vill komma och fråga om det går bra.

Blommor, kransar och handbuketter vid begravning

Blommor, kransar, handbuketter

Det är vanligt att hedra den avlidne med olika blomsterarrangemang vid begravningen. Under begravningen placeras dekorationer och buketter på golvet eller på en ställning intill kistan. Kransarna och buketterna kan efter ceremonin placeras på graven eller i särskilda blomstergårdar på begravningsplatsen.

Beställ blommor direkt här!

Handbuketter

Även om man hedrar den bortgångne med en krans eller ett annat sorgarrangemang vill man kanske ha en handbukett eller en blomma att lägga på kistan, eller i graven, när man går fram för att ta ett personligt farväl. 

Blomman eller blommorna i handbuketten kan gärna följa begravningens tema om det finns ett sådant, men man kan mycket väl göra ett mer personligt val. Det visar en extra omtanke att välja blommor eller färger med någon slags symbolik för den relation man har haft till personen som gått bort.

Kransar

Begravningskransen symboliserar med sin cirkelform traditionellt evighet. Den är inte förbehållen de närmast sörjande utan kan lämnas av alla, även personer som inte är närvarande vid begravningsceremonin. Det är vanligt att arbetskamrater, grannar eller vänner går samman om en gemensam krans.

Kransen binds ofta på en stomme av t ex cypress, mossa, gran eller något annat grönt. Ett annat alternativ är den rundbundna kransen där blommorna fyller hela formen och det finns möjlighet till många olika och personliga varianter. Genom valet av blommor och färger har man stora möjligheter att förmedla olika känslor och personliga tankar om den bortgångne.

Med sorgbandet, som gärna matchas färgmässigt med blommorna, kan man sända en hälsning och namn på den eller de som lämnat kransen.

Sorgdekoration

Som ett alternativ till kransen kan man välja en sorgdekoration. Sorgdekorationer kan göras stående, liggande och i olika former, som ett hjärta, ett kors eller bindas som en bukett. Här finns det stora möjligheter att välja något personligt och unikt när man vänder sig till en erfaren och skicklig florist.

Precis som kransen kan sorgdekorationen gärna förses med ett band med en sista hälsning.

Band på kransar och buketter

Bandet på kransen, buketten eller sorgdekorationen ger utrymme för en personlig sista hälsning. Att man med en hälsning visar vad den bortgångne betytt för en kan ha stor betydelse för de närmast anhöriga och skänka dem tröst i en svår stund.

Traditionellt har vitt band använts av de närmast sörjande, men idag är färgvalet friare och det är vanligt att man väljer en färg som matchar blommorna eller kransen.

Text på band till krans och blommor

Hälsningen kan vara ett uttryck för allt från farväl eller tack till en kärleksförklaring. Den kan gärna vara tagen fritt ur hjärtat och bygga på vad man hade för relation till den bortgångne eller hur personen gått bort.

Några exempel på vanliga hälsningar

En (Min, Vår) sista hälsning
Ett (Mitt, Vårt) sista farväl
Ett (Mitt, Vårt) sista tack och farväl
Farväl (Mamma, NN)
Tack och farväl
Farväl min Älskade
Älskade farväl
Tack för allt
Tack för din kärlek och omsorg
Tack för allt du gav
Tack för alla glada stunder
Tack för den tid vi fick tillsammans
Sov i ro
Sov gott
Sov så gott
Sov i frid
Vila i frid
Fridfull vila
Frid över ditt minne
I ljust minne bevarad
Ditt minne lever
Jag (Vi) kommer aldrig att glömma dig
Minnena finns kvar
Jag (Vi) saknar dig
Du fattas mig (oss)
Till dig med kärlek
Du är min enda (ende)
Vår kärlek kan aldrig dö
Älskad-Saknad
Du var mitt (vårt) allt
Du finns (alltid) i mitt (vårt) hjärta
Varför?
Vi möts igen

Ge en minnesgåva

Om Minnesgåvor

I samband med någons död förekommer att anhöriga i dödsannonsen eller på annat sätt uppmanar släkt och vänner att tänka på en viss insamlingsorganisation. ”Tänk på Cancerfonden” eller ”Lika välkommet som blommor är en gåva till Hjärt-Lungfonden” är formuleringar som förekommer.

Om anhöriga, eller den avlidne själv i livstiden, haft önskemål om gåvor till något speciellt ändamål finns olika vägar att skänka pengar till en minnesfond. Minnesfonden ser till att de anhöriga får ett minnesblad (minnesbrev/minneskort/minnesadress) som bevis på gåvan. Beroende på givarens önskemål kan minnesbladet sändas hem till de anhöriga eller sändas till kyrkan/kapellet eller till begravningsbyrån för överlämnande vid begravningen. Om gåvan förmedlas av begravningsbyrån är det vanligt att byrån också skriver ut minnesbladet och tar med det till begravningen/minnesstunden. 

Ett enkelt sätt att betala en gåva är att först besöka de olika insamlingsorganisationernas hemsidor. Där får du information om bank- och postgironummer mm. Fler och fler organisationer ger möjlighet att betala vi nätet eller sänder hem ett inbetalningskort.

Du är också välkommen att besöka någon av våra Fonus-byråer,  där kan du betala din gåva med de vanligaste bank- och kreditkorten (de flesta, men inte alla, Fonus-byråer tar också emot kontanter). Du betalar då endast 20 kronor för varje gåva som vi förmedlar, billigare än att betala via bank- eller postkontor.

OBS! Om man betalar in pengar till fond i nära anslutning till begravningsdagen, så händer det ibland att minnesbladet inte hinner fram i tid. Som en extra åtgärd kan det då vara bra att slå en signal till oss på Fonus så att vi får informationen och kan förmedla din hälsning till anhöriga i  samband med begravningsakten. Här hittar du din närmaste Fonus begravningsbyrå.

Skattereduktion för gåvor

En privatperson kan under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor. Vid ett och samma gåvotillfälle ska gåvan vara minst 200 kronor och det sammanlagda gåvobeloppet ska uppgå till minst 2 000 kronor under ett år.

Observera att gåvor som förmedlas av Fonus inte rapporteras till Skatteverket och därför inte kan bli föremål för skattereduktion!

Den som önskar skattereduktion för gåvor måste personligen sätta in gåvobeloppet till en av de gåvomottagare som är godkända av Skatteverket.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Senast uppdaterad/granskad 2014-06-03

Att kondolera - Visa sitt deltagande i sorgen

Kondolera

Som ett bevis på deltagande i sorgen är det lämpligt att överlämna eller översända en hälsning eller en kondoleans till de närmast anhöriga. De flesta uppskattar att hälsningen är personligt underskriven och allra bäst är det om den dessutom kan överlämnas personligen. En medföljande blomsteruppsats eller liknande förhöjer givetvis hälsningens värde. Ett besök hos den sörjande med lite kaffebröd eller erbjudande om att ta hand om matlagningen eller liknande är också ett sätt att kondolera.

I sammanhanget kan det vara värt att notera att sorg aldrig bör "beklagas". Sorg är en själens läkeprocess som tvärtom bör bejakas. Man beklagar dödsfallet men man deltar i sorgen.

Kondoleanstexter

En kondoleans kan utformas på många olika sätt och ofta är det enkla bra nog:

Vi är alla så ledsna över Olles död. Vi tänker på dig. Hälsningar ………
Jag blev så ledsen när jag fick höra vad som hänt. ……….
Jag tänker på dig i din svåra stund nu när Olle är död. …………
Våra tankar är med dig…………..
Vi tänker på er i er svåra stund………

Vi tänker på dig under den svåra tid ni nu går igenom………..
Jag vill att du ska veta att jag tänker på dig och din familj…………

Ibland kan det vara lämpligt att skriva några rader om relationen med den avlidne:

Jag beundrade Stina för hennes engagemang i sångkören och visste att jag alltid kunde rådfråga henne när det gällde båtlivet som hon liksom jag älskade. Jag kommer att sakna henne…………….

Jag kommer att sakna pratstunderna med Stina när vi möttes vid busshållplatsen. Hon hade alltid något klokt att säga och något roligt att berätta. ………………..

Mer formellt kan man skriva så här:

Med varmt deltagande. ………….
Med varmt/djupt deltagande i er stora sorg……
Med dessa rader vill vi framföra vårt varma/djupa deltagande…………
Vårt deltagande i er sorg………….
Mitt varma/djupa deltagande i er svåra sorg…………….

Mina varmaste/djupaste kondoleanser………………
Tillåt mig att framföra mina kondoleanser till er i anledning av er fars bortgång.

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på "halv stång". I första hand är det sorgehuset som flaggar, men även andra som stod den döde nära kan flagga.

Läs mer om flaggning vid dödsfall och begravning.

Begravningsceremonier

Svenska kyrkans begravningsceremoni

En begravningsceremoni kan följa svenska kyrkans ordning, annat samfunds ordning eller, vid borgerlig begravning, helt beslutas av de närstående.

En begravning enligt  svenska kyrkans ordning är fast till sin form. Det innebär att efter du har anlänt till ceremonin så bjuds du in i kyrkan, intar din plats och följer de steg som anges i programbladet eller som du finner längst bak i psalmboken.

Jordbegravning eller kremering
Vid kremation välkomnar präst/officiant eller begravningsbyråns representant till ev. minnesstund när ceremonin avlutats. Kistan lämnas i ceremonilokalen och de närmast anhöriga går ut, följda av övriga gäster.

Vid jordbegravning bärs kistan ut ur lokalen till graven, följd av de närmast anhöriga och övriga gäster. Kistan gravsätts och du har möjlighet att lägga din handbukett i graven. Präst/officiant  eller begravningsbyråns representant välkomnar till ev. minnesstund när ceremonin avslutats.

På Svenska kyrkans hemsida kan du söka efter kyrkor i Sverige via karta eller församling.

Borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning finns inte någon fastlagd ordning, de närstående kan välja att utforma den på det sätt de själva önskar, med respekt för den avlidna. Musik kan helt ersätta tal eller tvärtom.  Det är vanligt att gästerna får ett programblad som visar hur ceremonin ska gå till.  Representanten från begravningsbyrån hjälper dig med dina frågor och visar när du har tillfälle att gå fram till kistan för avsked, defilering. Det är vid avskedet som eventuella handbuketter läggs på eller intill kistan.

Begravning inom andra religioner och kulturer

I dag finns ett stort antal olika religioner och samfund representerade i det svenska samhället. I broschyren Respekt och hänsyn (1,5 MB) finns kortfattade presentationer om hur begravningar inom olika kulturer och religioner går till.

Klädsel vid begravning

Begravningsceremonin är betydelsefull och högtidlig och som gäst visar man sin respekt för detta både genom sitt uppträdande och i hur man klär sig. Begravningen är ett sådant tillfälle när det kan kännas bra att anstränga sig lite kring klädvalet.

Läs mer om klädsel vid begravning.

Barn på begravning

En begravning är naturligtvis viktig även för barn och ungdomar. Ett barn behöver också ceremonin för att ta farväl och komma igenom sin sorg. När det gäller frågan om det är lämpligt att ta med barn på begravningen är det en bra början att fråga vad barnet vill. Svaret på frågan ska respekteras men inte tas för givet omedelbart. Ett nej kan vara ett utslag av en plötslig ingivelse snarare än ett genomtänkt svar. För gärna ett resonemang med barnet och återkom till frågan senare. Det är olyckligt om barnet inte deltar för att frågan inte behandlats tillräckligt. Efteråt är det svårt att kompensera en frånvaro som grundades på ett förhastat beslut.

Viktigt med förberedelse

För att barn ska få den trygghet de behöver i samband med en begravning är det viktigt med förberedelse och planering, att gå igenom vad som hänt och vad som kommer att ske. Liksom att ge svar på de frågor som kan finnas: Var finns den döde nu? När sker kistläggningen? Var sker ceremonin och var ska gravsättningen ske? Hur ser en kista och en urna ut? Vad har den döde på sig? Ska vi lägga med något i kistan eller i graven? Vad händer vid kremationen?

Kanske ni har möjlighet att besöka kyrkan, platsen för minnesstunden och gravplatsen i förväg för att på sätt bekanta er med de olika platserna och ”repetera” de olika momenten i begravningen. Sådana förberedelser, som begravningsbyrån kan hjälpa till att arrangera, ger också de vuxna värdefull trygghet.

Även små barn brukar förstå att en begravningsceremoni är en högtid som ställer krav på hur man uppträder. Ett gott råd kan ändå vara att för säkerhets skull ta med en "barnvakt", kanske en god vän eller släkting, som kan lämna begravningen för att följa barnet på toaletten eller bara gå ifrån en stund om barnet vill det eller känner oro.

Försök vara på plats i god tid före begravningsceremonins början. Visa var kistan står, var era blommor ligger, var ni ska sitta, var prästen eller officianten står, vem som spelar och sjunger osv. För ett barn som har varit med på begravningsceremonin och minnesstunden och kanske även visningen är det mycket lättare att senare besöka graven och förstå vad som hänt.

Ett alternativ är också att be att någon från begravningsbyrån innan begravningen berättar för er och barnet vad som ska ske och hur det går till. Kontakta i så fall helst begravningsbyrån i förväg så att man är förberedd på detta.

Be andra om råd

Hur man än gör och vad man än kommer fram till när det gäller barn och begravningar är det viktigt att inse att det som är bäst för den ene inte nödvändigt vis är det för den andre. Tveka inte att diskutera med andra som har erfarenhet, kanske dagispersonal, lärare, idrottsledare, präst, begravningsbyrå. Besök också Rädda Barnens hemsida. Där finns en hel del bra litteratur i ämnet ”Barn i sorg”, böcker som du kan köpa och skrifter att ladda ner.

Placering i kyrkan/kapellet

Brukligt inom Svenska kyrkan, liksom inom andra samfund, är att familj och släkt sitter på en sida i kyrkan eller kapellet och vänner och bekanta på den motsatta sidan.  Det är de efterlevande som bestämmer och omständigheterna och känslorna kan vara avgörande för vem som är att anse som närmast anhörig. För det mesta finns det någon som tar emot begravningsgästerna och som också hjälper till med placeringen.

Läs mer om placering i kyrkan/kapellet

Ledighet vid dödsfall och begravning

När någon nära anhörig dör har du enligt lag rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet, så kallad permission).

Permission
Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Regelverket för permission regleras oftast i gällande kollektivavtal. Genom kollektivavtal får rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller till bådadera. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen av permissionen utifrån kollektivavtalet. 

Även om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal anses det vara praxis och god sed inom arbetslivet att permission beviljas när någon nära anhörig dör. Om din arbetsgivare inte medger permission men du själv tillhör en facklig organisation kan du vända dig dit och be dem förhandla om permission för din räkning. Arbetsgivaren har i sådant fall förhandlingsskyldighet även om kollektivavtal saknas.

Är du inte medlem i någon fackförening får du sköta förhandlingen själv och kan då hänvisa till den praxis som gäller på området.

Vilka som tillhör kretsen av nära anhörig regleras oftast i kollektivavtal.
Vanligtvis räknas som nära anhörig maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.

När en medarbetare dör

En vägledning

Att en medarbetare dör kan ofta vara en dramatisk händelse på en arbetsplats. Händelsen skapar både stor sorg och tankar kring den dödes anhöriga. Både som arbetsledning och arbetskamrat Under fliken ovan, Råd till arbetsgivare och arbetskamrater, finns en vägledning som framför allt är inriktad på de pratiska frågorna, till hjälp både för ledning och arbetskamrater genom en ofta kaotisk period. 

Råd till arbetsgivare och arbetskamrater

Den här vägledningen beskriver kortfattat de vanligaste frågorna, som kan uppstå när en medarbetare dör. Har du fler frågor, tveka inte att kontakta den begravningsbyrå som ska ansvara för begravningen. Du kan också skicka in din fråga via sidan Fråga oss.

Att lämna budskap om dödsfallet till de anhöriga
I normalfallet har anhöriga fått vetskap om dödsfallet före arbetsgivaren och arbetskamrater. Det är då också de anhöriga som själva eller genom annan närstående informerat arbetsplatsen om vad som skett. Inte sällan går denna information först till någon arbetskamrat som stod den döde nära. Om dödsfallet skett på arbetsplatsen och de anhöriga ska informeras bör samråd om hur detta ska göras ske med den läkare eller möjligen polis eller präst som tillkallats.

Informera alla medarbetare direkt
Det är arbetsledningens uppgift att snabbt informera alla medarbetare och arbetskamrater om att dödsfallet skett och hur man fått reda på det. Har man inga andra upplysningar att lämna just nu är det lika viktigt att tala om att ytterligare information kommer inom kort och till vem man kan vända sig med frågor till dess.

Informera om detaljer
Så snart som möjligt informeras alla medarbetare om vad som sker, vem som gör vad och vad som kommer att hända i anledning av dödsfallet. En kontaktperson utses att vara den som alla kan vända sig till med frågor. Information kan ges om omständigheterna kring dödsfallet, var och när begravningen ska ske, när dödsannonsen publiceras och när den tysta minuten ska hållas.

Vidare informeras om kontakterna med anhöriga och deras önskemål om arbetskamraternas deltagande på såväl begravningsakt som eventuell minnesstund. Information ges också om hur företaget kommer att representera mer officiellt, om någon kommer att säga några ord under begravningsceremonin eller på minnesstunden, hur kondoleansen överlämnats, när flaggning ska ske, om krans från företaget kommer att ordnas till begravningen, vad som skrivs på kort eller band till kransen, vilka regler som gäller för ledighet i samband med begravningar och allt annat som annars kan förväntas skapa frågetecken och onödiga spekulationer.

Kontakta anhöriga så snart som möjligt
Arbetsledningen bör kontakta anhöriga så snart som möjligt dels för att visa sitt deltagande och dels för att bekräfta att också arbetsplatsen känner till dödsfallet. Ofta kommer anhöriga att känna lättnad om man berättar att man erbjuder sig hjälpa till att sprida kännedom om dödsfallet inom arbetsplatsen.

Samtalet behöver inte vara långdraget och eftersom många frågor, exempelvis om begravningen, kanske ännu inte är ordnade, kommer det att finnas anledning att ta förnyad kontakt med anhöriga. Beroende på hur anhörigkretsen ser ut kanske man vill erbjuda företagets hjälp med att ordna, eller bistå vid, såväl begravning som andra praktiska göromål.

Kondoleans
Som ett bevis på arbetskamraternas och ledningens deltagande i sorgen är det lämpligt att sända en skriftlig hälsning, kondoleans, till de närmast anhöriga. De flesta uppskattar att hälsningen är underskriven av så många som möjligt på arbetsplatsen och allra bäst är det om den dessutom kan överlämnas personligen. En medföljande blomsteruppsats eller liknande förhöjer givetvis hälsningens värde.

Ett kondoleansbrev eller kondoleanskort kan utformas på många olika sätt och ofta är det enkla bra nog, exempelvis: ”Vi är alla så ledsna över Olles död. Vi tänker på dig/er.  Hälsningar ... ...”

Flaggning på halv stång på företag
Om företaget har en flaggstång följer man de allmänna flaggreglerna. Det innebär att flaggan hissas på halv stång dagen för dödsfallet eller möjligen dagen efter om budskapet når företaget sent.

Endast nationsflaggor, inte företagsflaggor hissas på halv stång. Flaggning på halv stång för att hedra en avliden går före hel flaggning även på allmänna flaggdagar.

Läs mer om flaggning vid dödsfall och begravning.

Ytterligare kontakt med anhöriga
All uppmärksamhet som kan visas anhöriga är positiv. En anledning för en andra kontakt från företaget kan vara att ta reda på var och när begravningen ska ske och informera de anhöriga om hur företaget och medarbetarna önskar närvara.

 Företaget bör ta reda på om en efterföljande minnesstund kommer att anordnas och om det är tänkt att de arbetskamrater som så önskar kan delta även på den. Anhöriga informeras i sin tur om vad som sker på arbetsplatsen, exempelvis hur personalinformationen ser ut och om och när en tyst minut ska hållas osv. Om det ordnas någon minneshögtid på företaget är det lämpligt att erbjuda anhöriga att delta.

Det kan också vara aktuellt att bestämma hur den avlidnes personliga tillhörigheter på arbetet ska överlämnas till de anhöriga. För att underlätta tillhörigheterna kan tillhörigheterna samlas ihop av någon på arbetsplatsen och överlämnas prydligt förpackade. Likaså kan en första information ges om de eventuella förmåner som den avlidne haft i form av försäkringar, efterlevandepension, bidrag till begravningskostnader och annat som blir aktuellt i samband med ett dödsfall. Ofta är det i så fall lämpligt att bestämma om ett sammanträffande om detta efter begravningen.

Minneshögtid och tyst minut
För att hedra den avlidna på arbetsplatsen finns flera alternativ. Oftast är en tyst minut på nästa arbetsmöte ett bra alternativ. Någon läser kanske en dikt, tänder ett ljus och avgör när den tysta minuten börjar och slutar. Anser man att situationen kräver något mer kan en kortare minneshögtid anordnas med ett fotografi på den avlidne, blommor eller annan utsmyckning, kanske gemensam sång, en minnesbok och en tyst minut. Till företagets eller organisationens hjälp finns en Kondoleanslåda framtagen.

Krissituationen
Många dödsfall skapar en krissituation för omgivningen. Om det känns riktigt kan då någon utomstående experthjälp tillkallas eller erbjudas. Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer

m.fl. inom sjukvården, företagshälsovården, kommun, landsting eller kyrkliga samfund kan då kontaktas.

Dödsannonsen sätts in av de anhöriga
Dödsannonsen är en kungörelse och syftet är att informera om att någon är död och inbjuda till begravning och minnesstund. Dödsfallet behöver normalt bara kungöras en gång, genom den annons som familjen själv sätter in. Ibland kan man dock se att såväl arbetskamrater som företag eller olika föreningar vill visa sitt deltagande genom att också sätta in en dödsannons. Ett bättre alternativ är i regel att hedra den avlidne genom att skriva en minnestext eller nekrolog och be tidningen att införa den. En dödsannons från företaget ger inget mervärde och kan dessutom missuppfattas om  läsaren till exempel tror att annonsen satts in i marknadsföringssyfte.

Begravningen
Företagets och medarbetarnas hedrande vid begravningen kan ta sig flera uttryck. Kanske kan arbetskamraterna paradera vid in- eller utgång ur kyrkan/kapellet, kanske ska man bära en gemensam symbol i form av klädesplagg, blomma eller något annat. Vid jordbegravning finns möjlighet att erbjuda anhöriga hjälp med bärning och sänkning av kistan i graven. Det är dock viktigt att komma ihåg att en sådan uppgift är ett hedersuppdrag som anhöriga kanske vill ordna själva.

Beslut bör tas om vem som representerar arbetsledningen, vad som ska skrivas på eventuella kort eller band på kransar och buketter från företaget och vem som håller eventuella tal. Tal under själva begravningsakten är numera inte så vanligt, men tal under minnesstunden är ofta uppskattat liksom sång- och musikframträdanden.

Det är klokt att kontakta begravningsbyrån som arrangerar begravningen och be om råd. Byrån kan också hjälpa till att ordna kransar, sorgbuketter och handbuketter samt ta emot anmälningar till minnesstunden och förmedla gåvor till olika fonder för välgörande ändamål efter önskemål från anhöriga.

Klädsel
Hur man klär sig på begravningar varierar idag mer än tidigare. En grundtanke är att man också genom sin klädsel hedrar såväl den avlidne som de närmast efterlevande. Det innebär att man klär sig bättre än man gör till vardags. Om flera arbetskamrater går tillsammans på en begravning kan det ibland vara fint med gemensam arbetsklädsel eller eventuellt något annat som knyter ihop gemenskapen med den avlidne.

Mer information om klädsel vid begravningar hittar du här.

Personaladministrativa uppgifter
När en anställd avlider ska företaget också utföra en mängd personaladministrativa uppgifter. Företagets pensions- och livförsäkringsbolag ska meddelas på särskilda formulär.  Försäkringshandlingar ska sändas till anhöriga för ifyllande eller komplettering. Slutlön ska räknas ut och översändas till dödsboet m.m. En god regel är att alltid skriva ett personligt följebrev som bifogas de handlingar som vartefter sänds till de anhöriga. Det bästa är om ett sådant brev kan undertecknas av den person i företaget som redan har haft kontakt med anhöriga i anledning av dödsfallet.

Som anhörig upplever man ofta att det är så mycket som nu ska ordnas och kommas ihåg. Det är därför till god hjälp om företaget skriftligen håller anhöriga informerade om hur och när de administrativa frågorna ska lösas samt ha ambitionen att avsluta dessa frågor så snart som möjligt. Anhöriga kan exempelvis vilja veta hur stor slutlönen är, när den utbetalas och vilka försäkringar som faller ut och med hur mycket.

Text Bo Forslund

Fonus Kondoleanslåda

Fonus har i samarbete med Orrefors tagit fram en exklusiv Kondoleanslåda för företag och organisationer i händelse av en medarbetares död. Lådan innehåller en fotoram i glas, en glasljusstake med ljus och en glasvas. Lådan innehåller vidare en elegant linneduk, en gästbok samt ett häfte med vägledningen När en medarbetare dör.

Kondoleanslådans kan användas på ett minnesbord  på företaget eller på minnesstunden i anslutning till en begravningen. Priset är 3125 kr inklusive moms (art.nr 2606).

Kondoleanslådan finns att köpa på alla Fonuskontor eller i Fonus e-butik.