Transport till bårhus

Efter att man som anhörig fått ta farväl förs den avlidna till ett bårhus. Det är sjukvården som ansvarar för detta, antingen dödsfallet har skett på sjukhus, äldreboende, i hemmet eller på annan plats. Det är inte ovanligt att sjukvården tar ut en avgift för bårtransporten. Det förekommer också att sjukvården (kommun eller landsting) bestämt att avgiften debiteras genom anlitad begravningsbyrå.

Därefter är det de anhörigas ansvar att hämta den avlidna i kista och föra hen till ett så kallat bisättningsrum (förvaringslokal för kistor) som vanligtvis ligger i anslutning till kyrka/kapell eller krematorium. Transporten utförs i normalfallet av begravningsbyrån, på uppdrag av de anhöriga.

Läs mer om vem som ansvarar för transport och förvaring av avliden.