Organdonation

I vissa fall kan organdonation bli en fråga som du som anhörig blir delaktig i. Ibland har den avlidna lämnat besked i den här frågan, antingen genom att meddela de anhöriga eller genom donationskort eller anmälan till donationsregistret. Om personen tydligt uttryckt sin vilja så är det den som gäller. Anhöriga kan inte motsätta sig ett sådant beslut, antingen det är positivt till donation eller inte.

En person som inte tagit ställning förväntas juridiskt sett vara positiv till att donera, men de anhöriga måste informeras och har också rätt att motsätta sig donation.

Läs mer om organdonation på Socialstyrelsens webbplats Livsviktigt