När tiden stannar till


Boken "När tiden stannar till" riktar sig till dig som just mist en nära anhörig. Boken är framtagen i samarbete med sakkunniga inom sjukvården och du får den via din vårdkontakt eller beställer den direkt från oss. Även om du får ett gott stöd från sjukvårdspersonalen är det svårt att i sorgen ta till sig och minnas all information. När en nära anhörig dör ställer vi en mängd känsliga frågor som kan vara svåra att få svar på:

  • personligt avsked
  • transporter
  • organdonation
  • klädsel på dödsbädden

Utdrag ur innehållet i "När tiden stannar till":

  • Checklistor med praktiska råd att följa vid ett dödsfall
  • Överskådlig tidsaxel från dödsögonblicket till gravsättningen
  • Kom-ihåg-lista inför besöket på begravningsbyrån

Beställ "När tiden stannar till" - helt utan kostnad!

Hämta som PDF (581,4 kB)

När tiden stannar till