Första dygnet efter dödsfallet

Tiden direkt efter att någon som stått dig nära har avlidit är omtumlande och kanske chockartad. I den situationen är det inte alltid enkelt att tänka rationellt och få ett grepp om allt det praktiska som ska hanteras. Det kan vara bra att försöka acceptera att du kanske inte fungerar precis som vanligt i den här situationen. Det som måste göras brukar ändå bli gjort, även om det kan ta tid och är svårt.

Inledningsvis kommer du få hjälp av sjukvården, läs mer om det längre ner i texten. Om ni är flera anhöriga kan det vara bra att tillsammans försöka planera för de närmaste dagarna och veckorna. Om det finns många som du snabbt vill ge ett besked om dödsfallet kanske det även är möjligt att be släkt och vänner att vidarebefordra informationen så du slipper tala med alltför många på en gång.

Att skriva listor på vad som behöver göras kan underlätta. Ett stöd för detta finns längre ner på sidan: Checklista vid dödsfall. För att få svar på andra frågor som dyker upp är du välkommen att kontakta Fonus, 0771-87 00 87 eller info@fonus.se. Vi har jour dygnet runt.