Att se den avlidna

Om dödsfallet sker på ett sjukhus eller annan vårdinrättning gör personalen efter dödsfallet i ordning den avlidna, som därefter får ligga kvar en stund på sitt rum så att de anhöriga ska hinna komma på ett sista besök. Detta kan kännas svårt, kanske särskilt för den som inte var med i samband med dödsfallet utan kommer senare, men det är ändå något som man brukar rekommendera. Att besöka den avlidna gör i regel att det blir lättare att få bekräftat vad som har skett, något som kan vara en viktig del i sorgearbetet.

Samtidigt finns det inget som är rätt eller fel så om du tvekar är det viktigt att du tar dig tid att känna efter så att du tar det beslut som känns bäst för dig.

Om det finns barn och ungdomar bland de närmast anhöriga brukar rådet vara att även de bör besöka den döde, av samma anledning som vuxna. Men beslutet måste naturligtvis tas tillsammans med barnen och som vuxen kan det vara bra att tänka igenom hur man på bästa sätt stöttar barnen i den här situationen.

Antingen man besöker den avlidna vid dödsbädden eller inte så är det värdefullt att ta ett personligt avsked när den avlidna kommit i ordning i sin kista. Detta ordnas av begravningsbyrån och sker oftast i ett särskilt visningsrum invid bårhuset eller kyrkan/kapellet. Mer information om avsked vid kistan.