Våra yrkesroller

Kundrådgivare

Du guidar andra genom viktiga beslut

Som kundrådgivare vägleder du människor genom viktiga beslut kring begravningar. Du strävar efter att, ofta tillsammans med de anhöriga, planera varje begravning på ett sätt som motsvarar – och helst överträffar – kundernas förväntningar.

Det här är du

För att passa hos oss behöver du vara en lyhörd person som har lätt för att kommunicera med nya människor och se vad de behöver. Att ge god service faller sig naturligt för dig, som dessutom är utåtriktad, flexibel och affärsmässig. Du sätter en ära i att guida människor genom de beslut som måste tas i samband med en begravning – och engageras av att få planera minnesvärda ceremonier. Lika självklart kan du arbeta såväl självständigt som i grupp. Och du är en initiativtagande ambassadör för de värden Fonus står för. Som medarbetare uppskattar du samspel mellan kollegor och du ser positivt på företagets vilja att utvecklas.

Vad du gör i rollen

Med hjärta och inlevelse jobbar du för att varje begravning ska arrangeras utifrån kundens önskemål – och självklart både planerar och utför du ditt arbete enligt Fonus regelverk och policys. Till dina uppgifter hör allt från kundsamtal till kontakt med kyrkor, blomsteraffärer och myndigheter. Räkna med att jourtjänstgöring kan förekomma. Du ansvarar för att såväl säljsamtalet som den fortlöpande kontakten med kunden sköts på ett professionellt sätt. Dessutom bidrar du till att teamkänslan är bra och du är stöttande gentemot dina kollegor.

Representant

Du arrangerar värdiga avslut

Hämtning, svepning och kistläggning är en del av din vardag, som innebär att du har i uppgift att göra det sista avskedet minnesvärt.

Det här är du

Du är en engagerad och flexibelt lagd person med känsla för service samt förmåga att förstå vad kunden vill ha. Uppdraget att arrangera värdiga avslut driver dig, som sätter en ära i att få ta hand om de avlidna – och de anhöriga. Du är lyhörd, social och en ambassadör för de värden Fonus står för. Att du är en lagspelare som dessutom arbetar självständigt på egen hand är en självklarhet, liksom att du uppträder på ett representativt och professionellt sätt. Du uppskattar bra samspel mellan kollegor, trivs med att träffa människor och känner dig hemma i en lärande gemenskap inom ett företag med förändringsvilja.

Vad du gör i rollen

Du har kontinuerlig kontakt med kunder som har olika behov och önskemål. I ditt arbete, som innebär att du arrangerar värdiga avslut, ingår bland annat hämtning, svepning och kistläggning. Räkna med att tunga lyft samt jourtjänstgöring förekommer. Vid förrättningar, i både kyrkor och kapell, är du representant. Det betyder att det är du som exempelvis tar emot anhöriga i kyrkan i samband med begravningen och att du är värd under minnesstunden. Du jobbar enligt koncernens regler och riktlinjer samt ser till att det du gör motsvarar kundens förväntningar. Genom att planera och utföra arbetet med hjärta och inlevelse ser du till att rätt kvalitet upprätthålls.

Distriktschef

Du leder kontoren framåt
Vår verksamhet består av ett antal distrikt. Som chef för ett av dem ser du till att såväl resultat som medarbetar- och kundnöjdhet hela tiden förbättras.

Det här är du

Som distriktschef har du förmågan att, med hjärta och inlevelse, entusiasmera dina medarbetare till goda arbetsinsatser och medvetet fokus på verksamhetens mål. Ditt ledarskap är öppet och ärligt. Och du är en god kommunikatör som coachar på ett tryggt sätt och är tydlig med vad som krävs av medarbetarna. Själv kan du beskriva dig som en driven, engagerad och kundfokuserad person med affärssinne och vilja att arbeta med människor. Att du är en lyhörd chef som ger återkoppling är av stor vikt, liksom att du är flexibel. Att sätta upp individuella mål, främja kunskapsutbyten inom organisationen och få medarbetarna att känna sig delaktiga är viktigt för dig.

Vad du gör i rollen

Som ledare för samtliga kontor inom distriktet ansvarar du för budget, resultat och personal. Genom att bland annat ägna dig åt planering, arbetsfördelning och utvecklingsarbete ser du till att våra tillgångar används på bästa möjliga sätt – och att kund- och medarbetarnöjdheten förbättras. Du ansvarar för att såväl lagar och regelverk som policys följs och du strävar efter att skapa medvetenhet och motivation bland de anställda. Som distriktschef främjar du intern kompetensutveckling, du bygger relationer med såväl interna som externa kontakter och du både planerar och genomför medarbetar- och lönesamtal. Omvärldsbevakning samt uppföljnings- och analysarbeten är också en del av din vardag, som innebär resor eftersom du kontinuerligt ska besöka kontoren inom ditt distrikt.