Jobba på Fonus

Vårt arbete är mångfacetterat.

I Fonus, som är den mest anlitade och enda rikstäckande begravningsbyrån i Sverige, kan du vänta dig ett omväxlande jobb med kunden i centrum. Du får ett starkt varumärke i ryggen, kunniga kollegor vid din sida och meningsfulla uppgifter framför dig. Och eftersom vi bland annat kan erbjuda våra medarbetare ett gediget utbildningsprogram kommer du ständigt att utvecklas som yrkesmänniska. Det får du göra inom ett modernt företag med förändringsvilja, lyhörda och engagerade kollegor samt ett arbetsklimat som genomsyras av vi-känsla. Klicka dig gärna runt på de här sidorna för att få veta mer om hur det är att arbeta hos oss.

Att jobba här

Vad du blir en del av

Kunden – och medarbetaren – i fokus

Som medarbetare i Fonus jobbar du hos Nordens största företag inom begravning. Du blir en del av en svensk folkrörelseägd, kooperativ koncern med 250 byråer och ombud i Sverige – och ett brett utbud av unika och prisvärda tjänster av hög kvalitet. Här kan du räkna med att få jobba i ett vänligt och hjälpsamt arbetsklimat där vi månar om både anställda och kunder. För att passa hos oss är det viktigt att du är flexibelt lagd och kan hantera en stundtals hög arbetsbelastning.

Vår roll i samhället

Ända sedan 1945 har vi jobbat med kundnyttan i blickfånget. Vår uppgift är att, på ett förtroendeingivande sätt, erbjuda våra kunder kvalitativa och prisvärda tjänster inom juridik, försäkring, begravning och gravsten. Inom de nämnda områdena är vi kvalitetscertifierade och våra kunder ska känna sig trygga med att allt vi levererar håller hög standard. Just att skapa trygghet är något vi ständigt satsar på – inte minst eftersom vårt uppdrag är att lotsa kunderna genom viktiga beslut. För oss är det självklart att kunden står i fokus och ska kunna känna sig säker på att vi genomför våra uppdrag på bästa sätt.

Fonus har inget enskilt vinstintresse, satsar på mångkulturell kunskap och månar om såväl miljö som arbetsmiljö. Dessutom lägger vi stor vikt vid hög tillgänglighet. Det innebär att vi ska vara lätta att nå på både det geografiska och mellanmänskliga planet. Och det kooperativa ägandet, som är unikt för branschen, ger våra medlemmar insyn i verksamheten.

Vårt erbjudande till dig

Som medarbetare i Fonus får du ta stort eget ansvar och ditt arbete blir variationsrikt. Hos oss kan du vänta dig goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom ett modernt företag med stark framtidstro och förändringsvilja. Arbetsklimatet präglas av omtanke och såväl goda samarbeten som bra kunskapsutbyten mellan kunniga och prestigelösa kollegor. För oss är det viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga. Därför vill vi att du ska ha möjligheter att påverka, att vårt ledarskap ska vara ärligt och öppet samt att du som medarbetare motiveras i ditt arbete.

Våra förväntningar

Medarbetarna är vår själ

Vi jobbar ständigt för att skapa trygghet för våra kunder. För att vi ska kunna nå våra mål – och för att du som medarbetare ska trivas hos oss – är det viktigt att du har vad som krävs för att representera oss på ett sätt som motsvarar, och helst överträffar, våra kunders förväntningar.

Är det här du?

När du möter kunder gör du det med hjärta och inlevelse. Liksom dina kollegor behöver du vara en prestigelös, flexibel och engagerad person som ser positivt på vår vilja att utvecklas. Att du är en god lyssnare med känsla för service samt förmåga att identifiera kundens behov är av stor betydelse. Lika självklart uppskattar du kompetensutbyten mellan kollegor. Du är utåtriktad och känner dig hemma i en lärande gemenskap där vi drar nytta av varandras kunskap och personliga kvaliteter.

Kan du sätta dig in i kundens situation?

Hos oss kommer du att ha daglig kontakt med människor som har olika behov och önskemål. Din förmåga att förstå kunden är därför avgörande. Förutom att du ser till att uppträda på det sätt situationen kräver ser du vad kunden behöver.

Våra värderingar

Marknadschef Peter Göransson berättar om Ledstjärnan

Vem är ansvarig för Fonus kunder, vad menar vi med att vi är stolta över att gå före och varför ska vi ta egna initiativ? I den här filmen ger vår marknadschef Peter Göransson dig svar på sådana frågor. Han berättar om de värderingar som utgör Ledstjärnan, som har tagits fram för att vara ett stöd i vardagen och hjälp att arbeta mot gemensamma mål – och för att inspirera dem i det dagliga arbetet.

Ledarskap

Möt Eva Olsson – Chef för Division Begravning

Att vi motiverar och utvecklar våra medarbetare är viktigt för oss. A och O för att vi ska lyckas är ett ärligt ledarskap. Det tycker Eva Olsson, chef för affärsområde Begravning.

Vid det här laget har Eva Olsson ett långt CV och mångårig erfarenhet från en rad olika branscher. Innan hon tog steget och sökte jobb i Fonus arbetade hon som ledare inom en stor, internationell koncern.
– Men jag var inte riktigt bekväm med det företagets personalpolitik. Till slut kände jag att det var dags för mig att gå vidare – till ett företag som delade mina värderingar och syn på människor. Därför sökte jag mig till Fonus, berättar hon och fortsätter:
– När jag fick jobbet var det många som sa "det kan väl inte vara roligt att arbeta där. Speciellt inte för dig som är en så glad person!". När jag hade jobbat här i två veckor slog det mig att jag aldrig någonsin hade mött så mycket värme och trivsel på en arbetsplats som jag gjorde i Fonus. Jag tror att man behöver uppväga den sorg man möter. Det blir något av en sorts debriefing för personalen att "lätta på trycket" emellanåt.

Hur är en bra ledare i Fonus?

– Ödmjuk, prestigelös och mån om att göra det som är bäst för kunden. En bra chef är inte konflikträdd och vågar fatta beslut som kan kännas obekväma att ta. Att ledarna ser till att medarbetare får axla ansvar är också centralt – och självklart är uppföljningsarbete viktigt. Du är tydlig i din kommunikation och alltid drivande och proaktiv. När du pratar med medarbetare måste du vara en närvarande lyssnare. Det märks direkt om du inte är det. Och är du engagerad i människor får du mycket tillbaka.

Hur öppet är ert ledarskap?

– Väldigt öppet och här är det högt i tak. Även om det finns en hierarki är medarbetarna inte rädda att lyfta frågor. Och våra beslut ska alltid förankras i organisationen.

Hur ser ledningen på förändringsarbeten?

– Oerhört positivt. Vi har mycket på gång och det finns en stark förändringsvilja hos oss – och det är kunden som avgör hur vi ska utvecklas. Ska vi ha ökat vår marknadsandel år 2015 kan vi inte jobba likadant i morgon som vi gjorde igår. Och för att vår verksamhet hela tiden ska bli bättre lyssnar vi på dem som jobbar här. Det första Mats Liste gjorde när han blev VD var att dra igång en medarbetarundersökning.

Fonus genomsyras av en stark vi-känsla. Hur har ni skapat den?

– Genom att jobba enhetligt. Det är mitt jobb att se till att våra ledare drar åt samma håll och arbetar på det sätt vi och kunderna vill. Cheferna – som har i uppdrag att utveckla sina medarbetare – ska känna sig motiverade och veta vart företaget är på väg. Om man inte vet vad som egentligen förväntas av en blir man förvirrad. Det är då man hittar på egna mål som kanske inte stämmer överens med Fonus vision.

Hur motiverar ni medarbetarna?

– Alla i Fonus ska känna att de har möjlighet att påverka. Det är jätteviktigt. Känner man sig maktlös känns ofta ens jobb inte alls motiverande. Mycket handlar om att ha en bra dialog med alla inblandade. En annan viktig bit, som våra anställda lägger stor vikt vid, är att cheferna sätter upp individuella mål för sina medarbetare och är tydliga med vilka krav som ställs. Här ingår också det årliga medarbetar- och uppföljningssamtalet.

Se filmen om ledarskap

Eva Olsson, Jan Kärnhall och Anders Borehed berättar om chefsrollen

Hur ska en bra chef vara, hur tar vi tillvara på våra medarbetares initiativförmåga och hur motiverar vi de som jobbar här? I den här filmen berättar Eva Olsson och Jan Kärnhall från Fonus samt Anders Borehed från Familjens jurist om sin syn på ledarskap och hur det är att vara chef i koncernen.

Historia

I kundnyttans tjänst sedan 1945

Begravningspriserna sköt i höjden och tidningsrubriker kunde lyda "Män i svart plundrar dödsbon". Hård kritik riktades mot begravningsentreprenörernas monopolställning. Det här var nästan 70 år sedan. Mycket har hänt inom området sedan andra världskrigets slut.

1944 och 1945: Vi fick nog

Frågan kring de rådande begravningspriserna, som ansågs vara orimligt höga, nådde ända upp i riksdagens kammare. Även präster reagerade starkt på de privata begravningsföretagens affärsmetoder. Det gjorde att Svenska kyrkan kontaktade Kooperativa Förbundet (KF) i hopp om att folkrörelserna skulle gå samman för att råda bot på de tvivelaktiga prissättningarna.

1945: En ny tid var kommen

KF gjorde slag i saken. Under hösten bildades Stockholms begravningsförening i syfte att främja god begravningssed och verka prisdämpande. Föreningen var öppen för alla och erbjöd inget individuellt medlemskap.

1946: Vi började växa

Den 1 januari 1946 slog vi upp portarna till vårt första kontor, beläget på Slussplan 9 i centrala Stockholm. Samma år startades även verksamheter i Malmö, Göteborg, Eskilstuna och Västerås. Idén spreds på allvar och snart bildades föreningar – ofta med stöd från de lokala konsumentföreningarna och KF centralt – över hela landet.

1958: Vi enades ytterligare

Begravningsföreningarnas samorganisation bildades. Föreningarna hade fortfarande ekonomiskt och organisatoriskt stöd från KF.

1970: Fonus var namnet

Vi tog namnet Fonus, som är en försvenskning av funus – det latinska ordet för begravning. I samband med det började begravningskooperationen bli alltmer fristående från sin grundare och större, regionala föreningar bildades. Verksamheten fick en starkare central förankring.

1971: Egen tillverkning i Falköping gav ekonomiska fördelar

Dotterbolaget Fonus Produktion bildades och började kort därefter tillverka kistor i egen fabrik. Detta för att ge föreningarna bättre grepp om prissättningar och leveranser. I dag heter den delen av Fonus, som producerar våra kistor och urnor, Fonus Träindustri.

1994: Vi välkomnades i Norge

Vi etablerades i vårt västra grannland, där vi i nuläget har 20 kontor. Under åren har vi även haft verksamheter Finland och Danmark, men i dag finns vi enbart i Sverige och Norge.

2011: Familjens jurist blev helägt dotterbolag

Ända sedan 1940-talets slut har vi erbjudit våra kunder juridisk hjälp i syfte att göra vardagen tryggare och enklare för klienterna. Och det går bra för verksamheten, som i dag finns på 34 orter och är Sveriges största familjejuridiska byrå. Den 1 oktober 2011 blev Familjens jurist ett eget aktiebolag – Familjens jurist i Sverige AB.

Förmåner

Det finns många fördelar med att jobba här

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. För oss är det därför viktigt att vår personal får ta del av förmåner som bland annat främjar välmående. Här nedan ser du vad vi erbjuder våra tillsvidareanställda – förutom variationsrika och meningsfulla utmaningar i vardagen, möjligheter att växa och en trivsam arbetsmiljö.

Friskvårdsbidrag

Vi månar om våra medarbetares hälsa. Du som är anställd hos oss har därför möjlighet att varje år få ett motionsbidrag. Vi följer Skatteverkets riktlinjer gällande motion och friskvård.

Fri sjukvård

Som anställd får du ersättning för läkarvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet.

Personalrabatter

Våra medarbetare får rabatt på Fonus tjänster inom begravning.
Som tillsvidareanställd har du möjlighet att en gång per år få kostnadsfri juridisk hjälp motsvarande en timmes debitering hos Familjens jurist. Därefter har du 10% rabatt på gällande timtaxa. Du kan komma att hänvisas till lämpligaste kontor och undantag kan förekomma till exempel om det föreligger jäv. Vidare är förvaring av ett testamente gratis.

Subventionerad lunch

Som anställd kan du ta del av förmånen Rikslunchen, som innebär att du får köpa lunch till subventionerat pris.

Försäkring utöver kollektivavtal (Förenade Liv)

Samtliga tillsvidareanställda omfattas av olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, sjukförsäkring samt livförsäkring. Via den frivilliga gruppförsäkringen har du, vid bedömt behov, tillgång till besök hos Kris- och Traumacentrum.

Våra yrkesroller

Kundrådgivare

Du guidar andra genom viktiga beslut

Som kundrådgivare vägleder du människor genom viktiga beslut kring begravningar. Du strävar efter att, ofta tillsammans med de anhöriga, planera varje begravning på ett sätt som motsvarar – och helst överträffar – kundernas förväntningar.

Det här är du

För att passa hos oss behöver du vara en lyhörd person som har lätt för att kommunicera med nya människor och se vad de behöver. Att ge god service faller sig naturligt för dig, som dessutom är utåtriktad, flexibel och affärsmässig. Du sätter en ära i att guida människor genom de beslut som måste tas i samband med en begravning – och engageras av att få planera minnesvärda ceremonier. Lika självklart kan du arbeta såväl självständigt som i grupp. Och du är en initiativtagande ambassadör för de värden Fonus står för. Som medarbetare uppskattar du samspel mellan kollegor och du ser positivt på företagets vilja att utvecklas.

Vad du gör i rollen

Med hjärta och inlevelse jobbar du för att varje begravning ska arrangeras utifrån kundens önskemål – och självklart både planerar och utför du ditt arbete enligt Fonus regelverk och policys. Till dina uppgifter hör allt från kundsamtal till kontakt med kyrkor, blomsteraffärer och myndigheter. Räkna med att jourtjänstgöring kan förekomma. Du ansvarar för att såväl säljsamtalet som den fortlöpande kontakten med kunden sköts på ett professionellt sätt. Dessutom bidrar du till att teamkänslan är bra och du är stöttande gentemot dina kollegor.

Representant

Du arrangerar värdiga avslut

Hämtning, svepning och kistläggning är en del av din vardag, som innebär att du har i uppgift att göra det sista avskedet minnesvärt.

Det här är du

Du är en engagerad och flexibelt lagd person med känsla för service samt förmåga att förstå vad kunden vill ha. Uppdraget att arrangera värdiga avslut driver dig, som sätter en ära i att få ta hand om de avlidna – och de anhöriga. Du är lyhörd, social och en ambassadör för de värden Fonus står för. Att du är en lagspelare som dessutom arbetar självständigt på egen hand är en självklarhet, liksom att du uppträder på ett representativt och professionellt sätt. Du uppskattar bra sampel mellan kollegor, trivs med att träffa människor och känner dig hemma i en lärande gemenskap inom ett företag med förändringsvilja.

Vad du gör i rollen

Du har kontinuerlig kontakt med kunder som har olika behov och önskemål. I ditt arbete, som innebär att du arrangerar värdiga avslut, ingår bland annat hämtning, svepning och kistläggning. Räkna med att tunga lyft samt jourtjänstgöring förekommer. Vid förrättningar, i både kyrkor och kapell, är du representant. Det betyder att det är du som exempelvis tar emot anhöriga i kyrkan i samband med begravningen och att du är värd under minnesstunden. Du jobbar enligt koncernens regler och riktlinjer samt ser till att det du gör motsvarar kundens förväntningar. Genom att planera och utföra arbetet med hjärta och inlevelse ser du till att rätt kvalitet upprätthålls.

Distriktschef

Du leder kontoren framåt
Vår verksamhet består av ett antal distrikt. Som chef för ett av dem ser du till att såväl resultat som medarbetar- och kundnöjdhet hela tiden förbättras.

Det här är du

Som distriktschef har du förmågan att, med hjärta och inlevelse, entusiasmera dina medarbetare till goda arbetsinsatser och medvetet fokus på verksamhetens mål. Ditt ledarskap är öppet och ärligt. Och du är en god kommunikatör som coachar på ett tryggt sätt och är tydlig med vad som krävs av medarbetarna. Själv kan du beskriva dig som en driven, engagerad och kundfokuserad person med affärssinne och vilja att arbeta med människor. Att du är en lyhörd chef som ger återkoppling är av stor vikt, liksom att du är flexibel. Att sätta upp individuella mål, främja kunskapsutbyten inom organisationen och få medarbetarna att känna sig delaktiga är viktigt för dig.

Vad du gör i rollen

Som ledare för samtliga kontor inom distriktet ansvarar du för budget, resultat och personal. Genom att bland annat ägna dig åt planering, arbetsfördelning och utvecklingsarbete ser du till att våra tillgångar används på bästa möjliga sätt – och att kund- och medarbetarnöjdheten förbättras. Du ansvarar för att såväl lagar och regelverk som policys följs och du strävar efter att skapa medvetenhet och motivation bland de anställda. Som distriktschef främjar du intern kompetensutveckling, du bygger relationer med såväl interna som externa kontakter och du både planerar och genomför medarbetar- och lönesamtal. Omvärldsbevakning samt uppföljnings- och analysarbeten är också en del av din vardag, som innebär resor eftersom du kontinuerligt ska besöka kontoren inom ditt distrikt.

Möt några av oss

Några av våra medarbetare

Det bästa sättet att lära känna oss på Fonus är att lyssna på våra medarbetare. Här har vi samlat ett antal intervjuer där vi låter några av dem själva berätta om sina erfarenheter. De delar bland annat med sig av sin resa inom Fonus och sina framtidsvisioner. De berättar också vad de tycker är roligast, viktigast och mest utmanande med sina jobb.

Kenneth - kundrådgivare/representant

”Man har härliga arbetskamrater och en härlig gemenskap”

Kenneth uppskattar sina kunniga kollegor, vi-känslan inom Fonus och den positiva feedback han får från anhöriga.

Fredrika – kundrådgivare/representant

”Tillsammans är man nästan som en stor Fonusfamilj”

Fredrika tycker att det är givande att höra andras berättelser. Hon känner sig sedd av Fonus och möter många utmaningar.

Nina – kundrådgivare/representant

 ”Jag uppskattar när jag får kontakt med familjen efteråt och får veta att allting föll väl ut”

Nina hjälper människor i sorg, samarbetar med andra kontor och har ett jobb som kräver flexibilitet och öppenhet.

Utvecklingsmöjligheter

Kunskap för oss framåt

Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas i sina roller. Det är viktigt för oss – dels eftersom vi hela tiden vill öka vår konkurrenskraft och kundnöjdhet, och dels för att vi vill att medarbetarna ska få stimuleras som individer. Våra anställda växer ständigt i det dagliga arbetet, där faktorer som en lärande gemenskap och mycket kundkontakt bidrar till kompetensutveckling. Förutom att främja kunskapsutbyten mellan kollegor erbjuder vi också våra medarbetare kurser inom våra verksamhetsområden. De är mycket uppskattade, något som också gäller de webbaserade utbildningar vi har. Våra medarbetarundersökningar visar just det, att Fonus anställda värdesätter de goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget.

Lediga jobb