Organisation

Organisation och medlemsinflytande

Som kooperativt ägt företag är Fonus uppbyggt efter en demokratisk princip. Det innebär att ägarna/medlemmarna väljer representanter att fatta företagets viktiga beslut.Hur går detta till?
Medlemsorganisationerna är indelade i 41 geografiska distrikt. På lokala distriktsstämmor utses ombud till föreningsstämman, minst ett ombud för varje distrikt. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i Fonus, och hålls i maj månad varje år. Stämman ska bland annat fastställa årsredovisningen och ta ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas styrelse och VD. Stämman väljer också koncernstyrelsen.

På distriktsstämmorna utses också distriktsråd med aktiva representanter från olika medlemsföreningar. Distriktsråden ska fungera som ska vara en länk mellan den affärsmässiga verksamheten och medlemsorganisationerna.

Som medlem kan du påverka Fonus utveckling genom att skriva motioner eller föra fram kandidater till styrelse eller distriktsråd.

Fonus 41 medlemsdistrikt (177,7 kB) (PDF-fil, 178 kB, öppnas i eget fönster)

Styrelse

Kontakta styrelsen på styrelse@fonus.se

Ordförande:
Krister Andersson, Göteborg
LO-distriktet Västsverige
Vald till 2017

Claes Bloch, Malmö
PRO Malmö
Vald till 2017

Lisbeth Staaf-Igeström, Karlstad
PRO
Vald till 2017

Annica Rutgersson, Uppsala
Konsumentföreningen Svea
Vald till 2017

Håkan Gustafsson, Umeå
Konsum Nord
Vald till 2017

Stefan Holm, Stockholm
Folksam
Vald till 2017

Thorbjörn Carlsson, Göteborg
Folksam
Vald till 2017

Per-Ola Mattsson, Karlshamn
S-föreningen
Vald till 2017

Cecilia Lind, Eslöv
S-kvinnor i Lund
Vald till 2017

Marie Linder, Stockholm 
Hyresgästföreningen
Vald till 2017

Hanna Lindgren, Ludvika 
Nissbo s-kvinnor
Vald till 2017

Personalrepresentanter:

Katrin Johansson, Karlshamn
Handels

Suppleant: Catharina Stang, Stockholm
Ledarna

Suppleant: Per-Erik Hultman, Karlskoga
Handels