Anmälan till höstmöte

Under senhösten, före november månads utgång, håll höstmöten i de 41 medlemsdistrikten. På höstmötena presenterar de lokala distriktsråden sina planer för det kommande året. Vilka utåtriktade medlemsaktiviteter kommer distriktsrådet att genomföra och vilka kostnader budgeterar de för arbetet? Eventuella inkomna motioner i distriktet diskuteras också på höstmötet.

Kallelse skickas till alla medlemsföreningar per post. Medlemmarnas ombud anmäler sig här:

Klicka här för anmälan till höstmöte 2016

Tid och plats för samtliga höstmöten (248,6 kB)