Föreningsstämma

Nästa föreningsstämma hålls onsdag den 31 maj 2017 i Stockholm.

Fonus 41 medlemsdistrikt utser på lokala distriktsstämmor i april vem eller vilka som ska företräda distriktet och dess medlemmar på föreningsstämman. Antalet ombud beror på hur många medlemmar distriktet hade vid årsskiftet. Varje distrikt har rätt till ett mandat. Övriga mandat fördelas efter antalet medlemmar i respektive distrikt i förhållande till samtliga medlemmar i Fonus ekonomisk förening. Föreningsstämman har enligt stadgarna 69 ombud.